Czy pracodawca może dopuścić do pracy pracownika, który nie odbył szkolenia z zakresu BHP?

Mariusz Siwko
11.01.2022

Przepisy BHP obowiązujące w naszym kraju są dość jasne. Nakładają one obowiązek przeprowadzania szkoleń wstępnych i okresowych na każdego pracodawcę. Wielu właścicieli firm zatrudniających pracowników zastanawia się jednak, czy istnieją wyjątki od tej zasady. Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Szkolenie BHP jest obowiązkowe

Na początek warto zajrzeć do Kodeksu pracy, w którym znajdziemy artykuł 237. Traktuje on o szkoleniach w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tym przepisem pracodawca nie ma prawa dopuścić do pracy osoby, która nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych na danym stanowisku umiejętności, a także nie legitymuje się dostateczną znajomością przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynika z tego prosty wniosek: pracodawca jest zobowiązany do tego, aby zapewnić pracownikowi przeszkolenie wstępne w zakresie BHP jeszcze przed dopuszczeniem go od pracy na danym stanowisku, jak również musi przeprowadzać okresowe szkolenia w tym zakresie.

Wyjątek od reguły

Jedyną sytuacją dopuszczaną przepisami prawa, która zwalnia pracodawcę z obowiązku oddelegowania pracownika na szkolenie wstępne lub okresowe z zakresu BHP jest ta, gdy pracownik obejmuje takie samo stanowisko jak to zajmowane wcześniej u tego samego pracodawcy. Może mieć to miejsce w momencie, gdy pracownik zawiera nową umowę, ale jego stanowisko i zakres obowiązków się nie zmieniają – o ile oczywiście wcześniejsze szkolenie okresowe jest wciąż ważne.

Szkolenia to nie jest jedyny obowiązek pracodawcy

Pracodawca musi nie tylko kierować pracowników na wstępne i okresowe szkolenia BHP, ale także we własnym zakresie zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz wydawać im szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące BHP na poszczególnych stanowiskach pracy. Znajomość tych zasad pracownik potwierdza na piśmie. 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.