Czy nauczyciele szkolni muszą uczestniczyć w szkoleniach BHP?

Marek Szydełko
15.01.2020

Odpowiedź na postawione w tytule pytanie wcale nie jest tak oczywista, a już na pewno temat ten budzi sporo kontrowersji. Wszystko przez nowelizację Kodeksu Pracy, która weszła w życie w styczniu 2019 roku. Wyłączyła ona obowiązek organizowania szkoleń okresowych dla większości pracowników administracyjno-biurowych, za których formalnie uznaje się również nauczycieli szkolnych. Trzeba natomiast wyraźnie podkreślić, że akurat na nauczycielach nadal ciąży przepis nakazujący im uczestniczenie w szkoleniach BHP. Jest to jak najbardziej uzasadnione.

Co z tymi szkoleniami BHP dla nauczycieli?

W zasadzie – nic się tutaj nie zmieniło. Wspomniana nowelizacja Kodeksu Pracy nie objęła nauczycieli, co oznacza, że wciąż podlegają oni obowiązkowi regularnego uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ważne!

Nauczyciel szkolny, ale też inne osoby zatrudnione w szkole, muszą poddawać się szkoleniom okresowym co 5 lat.

Obowiązek szkoleń BHP dla nauczycieli wynika z prostej logiki. Pedagog szkolny jest bezpośrednio odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoich podopiecznych, czyli uczniów. Wbrew obiegowej opinii w szkole istnieje mnóstwo czynników ryzyka, na które są narażeni zarówno uczniowie, jak i nauczyciele oraz pozostali pracownicy. Nauczyciel musi wiedzieć, jak im przeciwdziałać, nie wspominając już o tym, że powinien umieć udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej, co także jest elementem szkolenia okresowego BHP.

Czego nauczyciel dowiaduje się w trakcie takiego szkolenia?

Poza wspomnianymi już zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie BHP przekazuje również nauczycielowi szereg innych bardzo przydatnych wiadomości, które pedagog będzie mógł wykorzystać w swojej codziennej pracy. Chodzi między innymi o prawidłowe, wczesne rozpoznawanie zagrożeń – przykładem może być tutaj przemoc czy jakiekolwiek inne niebezpieczne zachowania po stronie uczniów.

Szkolenie BHP dla nauczycieli kładzie również mocny nacisk na kwestie związane z prawidłowym przeprowadzeniem ewakuacji w czasie pożaru. Ta wiedza, choć może się nauczycielowi nigdy nie przydać, jest niezbędna – w końcu pedagog pracuje w budynku, w którym jednocześnie przebywa mnóstwo osób, stąd wymaga się od niego umiejętności opanowania emocji i działania mechanicznego w razie zagrożenia. 

Ponadto podczas szkolenia BHP nauczyciel zapoznaje się z czynnikami ryzyka występującymi bezpośrednio na jego stanowisku pracy – przykładem będzie narażenie na uporczywy hałas. Celem szkolenia jest przekazanie nauczycielowi wiedzy na temat tego, jak może skutecznie przeciwdziałać tym zagrożeniom lub minimalizować ich wpływ na własne zdrowie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.