Czy kolor kasku ochronnego ma jakiekolwiek znaczenie?

Piotr Kowalczyk
07.02.2020

Dla większości pracodawców rzeczą całkowicie oczywistą jest to, że pracownicy budowlani muszą zostać wyposażeni w kaski ochronne. Wynika to wprost z przepisów, ale też zasad zdrowego rozsądku. Kask chroni pracownika przed niebezpiecznymi skutkami upadku jakiegoś przedmiotu na głowę. Pewnego rodzaju ciekawostką jest natomiast fakt, iż na polskich placach budowy widuje się pracowników noszących kaski ochronne w różnych kolorach. To wcale nie kwestia „mody” czy identyfikacji z konkretną firmą, ale niepisanych standardów BHP. Przypomnijmy zatem, co oznaczają poszczególne kolory kasków ochronnych.

Biały kask ochronny

Zwyczajowo jest zarezerwowany dla kierownika budowy, inżyniera budowy, inspektora nadzoru lub innych inżynierów, czyli w dużym uproszczeniu: osób funkcyjnych. Wiadomo zatem, że gdy po placu spaceruje człowiek w białym kasku, to najprawdopodobniej jest to ktoś, kto sprawuje nadzór czy to nad pracownikami, czy przestrzeganiem przepisów BHP.

Żółty kask ochronny

Żółte kaski są przeznaczone dla pracowników fizycznych, którzy wykonują swoje obowiązki na gruncie, czyli nie realizują robót na wysokości.

Czerwony kask ochronny

Przyjęło się, że jest to kolor przeznaczony dla stażystów, praktykantów lub gości placu budowy. Te osoby wymagają nadzoru ze strony doświadczonych pracowników, nie powinny się samodzielnie poruszać po placu, a tym bardziej wykonywać jakichś specjalistycznych robót bez kontroli,

Niebieski kask ochronny

Ogólnie przyjętą zasadą jest, że w niebieskim kasku pracują osoby, które wykonują swoje obowiązki na wysokości. Z drugiej strony taki kask może zostać przydzielony np. operatorowi dźwigu. Osobną grupą pracowników, do których zwyczajowo przypisany jest niebieski kolor kasku, są elektrycy i energetycy.

Zielony kask ochronny

Zawsze ma go przy sobie pracownik BHP, na przykład inspektor nadzorujący plac budowy czy udzielający przedsiębiorcy wskazówek.

Pomarańczowy kask ochronny

W zdecydowanej większości przypadków widząc pracownika w pomarańczowym kasku na głowie, można w ciemno założyć, że jest to geodeta.

Czarny kask ochronny

Stosunkowo rzadko widywany na placu budowy. Przyjęło się, że w czarnym kasku po placu chodzą architekci oraz inspektorzy nadzoru autorskiego.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie