Z jakich ulg skorzystasz na ryczałcie?

Piotr Kowalczyk
24.01.2022

Ryczałt jest interesującą formą rozliczania się z działalności gospodarczej, która ma jedną zasadniczą wadę: nie pozwala odliczać kosztów uzyskania przychodu. Nie jest natomiast prawdą, że ryczałtowiec tylko oddaje zarobione pieniądze i nie korzysta z żadnych preferencji podatkowych. W rzeczywistości istnieje szereg ulg, które są dostępne dla wielu osób prowadzących działalność na ryczałcie. Omawiamy je w naszym poradniku.

Odliczenie straty

Każdy ryczałtowiec, który osiągnie stratę, może ją odliczyć od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z tytułu najmu czy podnajmu. Trzeba natomiast pamiętać o tym, że prawo to przysługuje wyłącznie wtedy, gdy strata nie została wcześniej odliczona od dochodu lub zaliczona do kosztów uzyskania przychodów od osób fizycznych.

Ulga rehabilitacyjna

Jeśli jesteś na ryczałcie, a jednocześnie ma orzeczenie o niepełnosprawności lub opiekujesz się osobą niepełnosprawną, to przysługuje Ci ulga rehabilitacyjna. W ramach tej ulgi możesz odliczyć od przychodów wydatki związane z celami rehabilitacyjnymi, do czego zaliczymy m.in. adaptację i wyposażenie pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, przystosowanie pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy odpłatne świadczenia rehabilitacyjne.

Uwaga!

Aby skorzystać z tej ulgi musisz mieć albo orzeczenie o zakwalifikowaniu do określonego stopnia niepełnosprawności, albo decyzję o przyznaniu renty, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia (jedno z tych).

Inne ulgi dostępne dla ryczałtowców

Przedsiębiorca na ryczałcie ma możliwość odliczenia szeregu ulg w PIT-28. Do tych najważniejszych zaliczamy:

  • ulgę abolicyjną,
  • ulgę termomodernizacyjną,
  • ulgę na Internet,
  • ulgę mieszkaniową,
  • ulgę dla Honorowych Krwiodawców.

Niestety, decydując się na ryczałt rezygnujesz z innych popularnych wśród polskich podatników ulg, przede wszystkim ulgi na dziecko. Ryczałtowiec nie może też rozliczać się wspólnie z małżonkiem, co w niektórych sytuacjach jest bardzo niekorzystne (np. małżonek osiąga wysokie dochody i wpada w drugi próg podatkowy).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.