Refundacja składek ZUS z PFRON: jak się o to postarać?

Marek Szydełko
15.01.2021

Niepełnosprawni przedsiębiorcy mają możliwość uzyskania refundacji składek ZUS z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spełnienie warunków nie jest specjalnie trudne, dlatego warto się o to postarać, bo to oznacza istotne wsparcie finansowe dla biznesu – szczególnie małego i dopiero raczkującego. Jak uzyskać taką refundację? Sprawdź w naszym poradniku.

Dla kogo?

O refundację składek ZUS z PFRON mogą się ubiegać wyłącznie przedsiębiorcy mający orzeczenie o niepełnosprawności, opłacający składki społeczne i spełniający kilka prostych warunków. Są to:

  • zarejestrowanie się w ewidencji przedsiębiorców prowadzonej przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • przekazanie dokumentów wymaganych przez PFRON, których wykaz znajduje się na stronie internetowej www.pfron.org.pl,
  • terminowe opłacanie składek na ZUS.

Jak uzyskać refundację?

Ważne jest to, że o refundację trzeba się ubiegać co miesiąc, składając wniosek o wypłatę refundacji składek emerytalnych i rentowych na druku Wn-U-G. Czas na złożenie wniosku upływa ostatniego dnia miesiąca lub kolejnego dnia roboczego, jeśli dzień ten przypada w dniu wolnym (sobota, niedziela lub święto).

Ile można uzyskać?

Wysokość refundacji jest uzależniona od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy (na podstawie orzeczenia). Jeśli przedsiębiorca ma:

  • lekki stopień niepełnosprawności – wówczas otrzyma do 30% składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  • umiarkowany stopień niepełnosprawności – refundacja może wynieść do 60% składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;
  • znaczny stopień niepełnosprawności – w takim przypadku PFRON może zrefundować przedsiębiorcy całość opłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe;

Dodajmy również, że w przypadku niektórych niepełnosprawnych przedsiębiorców w grę wchodzi także ulga w opłacaniu składki zdrowotnej. Pod uwagę brany jest tutaj nie tylko stopień niepełnosprawności, ale też to, czy przedsiębiorca posiada prawo do renty.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.