Jeszcze więcej kontroli. Nowe przepisy dotyczące płatności zagranicznych

Maciej Piwowski
07.09.2023

Od 1 stycznia 2024 roku wchodzą w życie przepisy, które nakładają na dostawców usług płatniczych – w tym banki – ewidencjonowanie płatności transgranicznych. Dotyczy to jedynie sytuacji, w której przekroczony zostanie limit takich płatności, o czym piszemy w naszym artykule.

Dużo zagranicznych transakcji? Znajdziesz się w ewidencji

Nowe prawo nakłada na dostawców usług płatniczych obowiązek ewidencjonowania transakcji transgranicznych pod warunkiem, że przyjmą zlecenie realizacji płatności na rzecz tego samego odbiorcy ponad 25 razy w ciągu kwartału. Jeśli więc np. polski przedsiębiorca regularnie kupuje produkty u zagranicznego kontrahenta, to w pewnym momencie transakcje między przedsiębiorstwami będą ewidencjonowane.

Ważne!

Limit 25 nieewidencjonowanych transakcji będzie wyliczany osobno dla każdego kraju UE.

Obowiązek ewidencyjny dotyczy wyłącznie płatności transgranicznych, realizowanych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dostawcy usług płatniczych będą musieli przechowywać zebrane dane przez okres 3 lat liczony od zakończenia roku podatkowego, w którym nastąpiła płatność.

Co ważne, nowe przepisy obejmą nie tylko przedsiębiorców. Ewidencji będą podlegać również transakcje ponad limit realizowane pomiędzy osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie