Jak ustanowić zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem?

Piotr Kowalczyk
14.02.2020

Zdecydowana większość zarejestrowanych w Polsce firm to jednoosobowe działalności gospodarcze, wykonywane przez przedsiębiorców we własnym imieniu i wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Taka forma prawna prowadzenia biznesu wiąże się z pewnym ryzykiem. Otóż w przypadku śmierci przedsiębiorcy jego firma praktycznie przestaje istnieć. Chyba, że właściciel wcześniej pomyśli o ustanowieniu zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem. Na czym to właściwie polega? Zapraszamy do naszego poradnika.

Czym jest zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem?

To rozwiązanie zostało wprowadzone w naszym kraju na mocy ustawy pod koniec 2018 roku. Powodem była konieczność zapewnienia ciągłości prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej po śmierci właściciela, co wcześniej było praktycznie niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Obecnie każdy przedsiębiorca prowadzący JDG ma prawo ustanowić zarząd sukcesyjny, czyli inaczej zarząd tymczasowy, który zajmie się prowadzeniem przedsiębiorstwa po jego śmierci. Funkcję zarządu może pełnić dowolna wskazana osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie został wobec niej orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne!

Zarządem sukcesyjnym nie może być osoba, wobec której orzeczono środek karny lub środek zabezpieczający w postaci zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej, obejmującego działalność gospodarczą wykonywaną przez zmarłego przedsiębiorcę lub działalność gospodarczą w zakresie zarządu majątkiem.

W praktyce najczęściej zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem będzie współmałżonek lub dorosłe dziecko przedsiębiorcy, choć może to być również osoba niespokrewniona, do której właściciel firmy ma pełne zaufanie.

Jak powołać taki zarząd?

Procedura jest bardzo prosta, ponieważ wystarczy tutaj spisanie oświadczenia o powołaniu zarządcy sukcesyjnego. W piśmie przedsiębiorca wskazuje konkretną osobę, która będzie pełnić funkcję prokurenta z chwilą jego śmierci. Obie strony składają własnoręczne podpisy na dokumencie – nie wymaga on natomiast potwierdzenia notarialnego.

Na tym jednak nie koniec. Fakt ustanowienia zarządcy sukcesyjnego musi zostać odnotowany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – konieczne jest więc jego uzupełnienie, co wymaga złożenia odrębnego wniosku o dokonanie takiego wpisu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.