Czym jest faktura uproszczona?

Jerzy Biernacki
23.04.2024

Faktura uproszczona to szczególny rodzaj dokumentu sprzedaży, który może dokumentować transakcje o niewielkiej wartości - do kwoty 450 zł brutto (lub 100 euro w przeliczeniu na złotówki). Faktura ta różni się od standardowej faktury VAT tym, że zawiera mniej wymaganych przepisami elementów. Szczegóły znajdziesz w naszym artykule.

Specyfika faktury uproszczonej

Zgodnie z polskimi przepisami, faktura uproszczona powinna zawierać tylko kilka niezbędnych elementów, czyli:

  • Datę wystawienia;
  • Numer faktury;
  • Dane sprzedawcy;
  • Dane nabywcy - wystarczy imię i nazwisko lub nazwa firmy nabywcy bez wymogu podawania adresu czy numeru identyfikacyjnego NIP;
  • Nazwę (opis) towaru lub usługi;
  • Kwotę należności brutto – w przypadku faktury uproszczonej nie ma wymogu oddzielnego wykazywania kwoty netto, podatku VAT i kwoty brutto.

Kiedy można wystawić fakturę uproszczoną?

Jak już wspomnieliśmy, faktura uproszczona odnosi się do transakcji, których wartość nie przekracza 450 zł brutto (lub odpowiednika 100 euro). Jest to szczególnie przydatne w handlu detalicznym, w przypadku świadczenia usług na małą skalę lub w innych sytuacjach, gdzie dokonuje się wielu transakcji o niskiej wartości.

O tym trzeba pamiętać

Faktury uproszczone bez wątpienia są wygodnym rozwiązaniem i dla sprzedawców, i dla nabywców, natomiast przedsiębiorcy powinni pamiętać, że w pewnych okolicznościach nabywca może zażądać wystawienia pełnej faktury VAT, na przykład w celu odliczenia podatku od towarów i usług.

W przypadku takiego żądania sprzedawca nie może już zastosować faktury uproszczonej, nawet jeśli wartość transakcji nie przekracza 450 zł brutto.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie