Czy warto informować kontrahentów o współpracy z firmą windykacyjną? Argumenty za i przeciw

Antoni Kwapisz
01.06.2023

Chyba każdemu przedsiębiorcy zdarzyło się nie otrzymać zapłaty za zrealizowaną usługę czy dostarczony towar w ustalonym terminie. Przeterminowana faktura to problem, ponieważ zaburza przepływy pieniężne w przedsiębiorstwie. Nawarstwienie się takich zaległości może nawet spowodować zator finansowy. Stąd coraz więcej przedsiębiorców na fakturze i w komunikacji z kontrahentami informuje o współpracy z firmą windykacyjną (np. w formie tzw. pieczęci prewencyjnej). Czy warto zastosować ten pomysł w swojej firmie? Sprawdź argumenty za i przeciw.

Korzyści ze stosowania windykacji prewencyjnej

O tym, że korzystasz z usług firmy windykacyjnej (nawet jeśli nie jest to do końca prawda) możesz poinformować kontrahenta na etapie zawiązywania współpracy. Wystarczy wspomnieć o tym w mailu, w rozmowie telefonicznej czy dodać tę informację do specyfikacji zamówienia. Coraz częściej takie adnotacje spotyka się na stronach internetowych przedsiębiorstw – na przykład pod opisami usług i produktów.

Innym sposobem jest dodanie stosownej informacji na fakturze. Może to być zarówno krótka adnotacja tekstowa, jak i wspomniana już pieczęć prewencyjna – wiele firm windykacyjnych udostępnia takie pieczęcie za drobną opłatą.

Jakie są zalety informowania kontrahentów o współpracy z firmą windykacyjną?

  • Informacja ta może mieć wpływ na terminowe opłacenie faktury przez kontrahenta – zleceniodawca/kupujący prawdopodobnie nie będzie chciał ryzykować naliczeniem mu karnych odsetek czy poniesieniem kosztów postępowania windykacyjnego;
  • Profesjonalizacja wizerunku przedsiębiorstwa – to, że firma korzysta z usług windykacyjnych, może świadczyć o jej silnej pozycji rynkowej i obsługiwaniu wielu klientów;
  • Zaakcentowanie, że firma jest poważnym przedsiębiorstwem – skoro korzysta z usług windykacyjnych, to prawdopodobnie sama terminowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań;
  • Ograniczenie ryzyka natrafienia na niesolidnego płatnika – informacja o tym, że przedsiębiorstwo korzysta z usług windykacyjnych, może spowodować, że kontrahent wycofa się ze współpracy, a to będzie niezawodny znak, że prawdopodobnie miewa problemy z terminowym opłacaniem faktur;

Windykacja prewencyjna ma też swoje wady

Chcąc wprowadzić windykację prewencyjną do relacji z kontrahentami, musisz sobie zdawać sprawę z tego, że ta metoda ma kilka wad. Część z nich może rzutować na bieżące wyniki finansowe przedsiębiorstwa oraz utrudnić Ci pozyskiwanie zleceń.

Do najważniejszych wad windykacji prewencyjnej zaliczymy:

  • Z pewnością znajdą się kontrahenci, nawet solidni, dla których będzie to powód do zrezygnowania ze współpracy;
  • Fakt stosowania windykacji prewencyjnej może sugerować, że firma ma problemy z płatnościami – i to niekoniecznie z winy kontrahentów (np. niesolidne świadczenie usług, słaba jakość produktów etc.);
  • Niektórzy kontrahenci mogą odebrać komunikat o windykacji prewencyjnej, jako votum nieufności i zły początek współpracy, co na samym starcie pogorszy relacje biznesowe i osobiste;

Jak widzisz nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy warto informować kontrahentów o współpracy z firmą windykacyjną. Jeśli masz dobrą usługę lub produkt i nie narzekasz na brak zamówień, natomiast Twoją zmorą są niesolidni płatnicy, to z pewnością jest to argument przemawiający za windykacją prewencyjną.

W końcu zawsze lepiej jest stracić potencjalne zlecenie, niż je wykonać, ponieść koszty i nie otrzymać zapłaty.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie