TETA Personel.NET

Mateusz Nowak
12.05.2015

TETA Personel.NET to wszechstronne narzędzie, gwarantujące niezwykle szeroką funkcjonalność oraz stabilne i przyjazne użytkownikowi działanie. System dedykowany jest dla firm i instytucji posiadających zaawansowane potrzeby zarówno w zakresie tzw. „twardego” jak i „miękkiego” HR. Dzięki niemu Państwa dział personalny będzie w stanie realizować zadania, których nie wspiera większość systemów oferowanych przez innych dostawców.

TETA Personel.NET to między innymi:

  • Otwartość rozwiązania – założeniem jest, by system rozwijał się wraz z potrzebami Klienta,
  • System przyjazny użytkownikowi - intuicyjność pracy i automatyzacja procesów kadrowych,
  • Pewność zgodności aplikacji z obowiązującym prawem,
  • Dopasowanie do potrzeb poprzez szerokie możliwości wprowadzania własnych konfiguracji,
  • Oszczędność czasu pracy dzięki zasadzie jednokrotnego wprowadzania danych,
  • Uproszczenie zarządzania strukturą organizacji,
  • Bezpieczne delegowanie uprawnień i najlepsze zabezpieczenia poprzez zastosowane mechanizmy ochrony danych,
  • Dopasowanie aplikacji do wewnętrznych standardów przedsiębiorstw

Duża popularność rozwiązań kadrowo-płacowych TETY jest ściśle związana z ogromnym zakresem funkcjonalnym. TETA Personel.NET, poza obsługą administracji kadr i naliczania wynagrodzeń, zawiera również szereg dodatkowych narzędzi do obsługi umów cywilnoprawnych, działalności socjalnej, BHP, kasy zapomogowo - pożyczkowej, zarządzania organizacją firmy oraz zarządzania personelem.

Warto też wspomnieć o modułach dedykowanych dla firm o specyficznej działalności. Z myślą o nich powstały takie aplikacje jak Praca Czasowa.NET – moduł dedykowany dla Agencji Pracy Czasowej – oraz Zakład Pracy Chronionej.NET.

Funkcjonalność systemu dopełniają specjalistyczne narzędzia TETA HRM oraz HR Analizer. Pierwsze z nich stanowi samoobsługową platformę internetową dla pracowników, drugie odpowiada za analizy i budżetowanie środków związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim. Dodatkową pozycję w ofercie HR stanowią zaawansowane rozwiązania dedykowane do obszarów rekrutacji i ocen pracowniczych. Oczywiście wszystkie rozwiązania dodatkowe są w pełni zintegrowane z systemem TETA Personel.NE

rozwiązania kadrowo-płacowe Teta

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie