PSKP wspomaga zarządzanie płacami oraz danymi kadrowymi pracownika i firmy. Jest przeznaczony do prowadzenia kompleksowej dokumentacji kadrowo–płacowej, sporządzania umów o pracę, umów zleceń, list płac, świadectw pracy, zaświadczeń, formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, PIT-ów itp. Wspomaga zarządzanie, planowanie, ewidencję czasu pracy i płac. Jest w pełni przystosowany do reformy ubezpieczeń społecznych. Zabezpiecza przesyłanie danych do programu Płatnika. Umożliwia rozliczanie pożyczek KZP, mieszkaniowych oraz innych dowolnych pożyczek. Generuje kompletny zestaw wszystkich niezbędnych zestawień, formularzy, raportów, drukuje przelewy.

PSKP jest przystosowany do obsługiwania wielu firm. Umożliwia dotarcie do wszystkich potrzebnych informacji poprzez odpowiednie filtrowanie i sortowanie baz danych, umożliwia tworzenie własnych zakładek danych w programie.

PSKP kadry i płace

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie