Program do planowania urlopów

Antoni Kwapisz
12.05.2015

Demo: www.urlopy.telkombud.pl

Opis programu: Narzędzie wspomagające planowanie urlopów w przedsiębiorstwie. Planowanie urlopów przez pracowników wg przydzielonych sald urlopowych. Akceptacja planów urlopowych przez dział Kadry i Płace. Korygowanie planów urlopowych. Analizy wykorzystania urlopów w ujęciu tabelarycznym i graficznym. Planowanie urlopów. Planowanie urlopów na cały rok kalendarzowy przez pracowników. Kontrola planów urlopowych na podstawie przysługującego salda urlopowego. Akceptacja planów urlopowych przez Dział Kadr po której możliwa jest tylko korekta planów urlopowych. Wnioski o urlop planowany.

Słowa kluczowe: program do planowania urlopów, planowanie urlopów, korygowanie urlopów, urlopy, program wspomagający Kadry i Płace

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie