Program do ewidencji czasu pracy

Mateusz Nowak
12.05.2015

Program do ewidencji czasu pracy

demo: www.ewidencja-czasu-pracy.telkombud.pl

Opis programu: "Narzędzie wspomagające rejestrację czasu pracy przez pracowników firmy. Harmonogram czasu pracy. Ewidencja czasu pracy. Zarządzanie procesem ewidencjonowania czasu pracy: wyznaczanie osób upoważnionych do ewidencjonowania, akceptacja ewidencji przez przełożonego, akceptacja przez dział Kadry i Płace. Integracja z wieloma programami finansowo - księgowymi np: CDN OPTIMA, SYMFONIA. Harmonogram. Planowanie czasu pracy pracowników wynikającego z angażu. Kontrola poprawności harmonogramu. Dwuetapowa akceptacja harmonogramu: przełożony oraz Dział Kadr. Poprawnie wypełniony i zaakceptowany harmonogram jest punktem wejściowym do Ewidencji czasu pracy. Ewidencja czasu pracy. Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników bezpośrednio przez przełożonych. Kontrola poprawności ewidencji czasu pracy. Obsługa godzin nominalnych (wynikających z angażu) oraz nadgodzin. Odbiór godzin nadliczbowych. Obsługa zaplanowanych urlopów. Automatyczne pobieranie danych z harmonogramu lub karty pracy. Dwuetapowa akceptacja ewidencji czasu pracy: przełożony oraz Dział Kadr.

Słowa kluczowe: ewidencja czasu pracy, planowania czasu pracy, harmonogram czasu pracy, ecp, program wspomagający Kadry i Płace, program do ewidencji czasu pracy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie