Aga - kadry i płace

Marek Szydełko
12.05.2015

Umożliwia prowadzenie kompletnej dokumentacji kadrowo-płacowej oraz wydruk ponad 40 przydatnych formularzy. Wspomaga prowadzenie ewidencji czasu pracy i płac. Program jest w pełni przystosowany do zreformowanego systemu ubezpieczeń społecznych.
Z programu Aga możliwe jest również wysyłanie do systemu e-Deklaracje następujących formularzy: PIT-11, PIT-4R, PIT-R, PIT-8AR. Poniżej dostępny jest plik z opisem elektronicznego wysyłania formularzy z programu Aga do systemu e-Deklaracje.

Program Aga pracuje w środowisku Windows 98/XP/Vista. Posiada przejrzysty i czytelny interfejs, umożliwiający obsługę programu nawet początkującym użytkownikom. Duży nacisk położony na prostotę, logikę i ergonomię powoduje, że program staje się przyjaznym narzędziem codziennej pracy.

    * Wprowadzanie danych kadrowych pracowników i właścicieli: dane osobowe, małżonek, dzieci, adres, wykształcenie, dane o zatrudnieniu (etat, data zatrudnienia, data zwolnienia, rodzaj umowy itp.), dane deklaracji ZUS, zdjęcie.
    * Prowadzenie ewidencji obecności.
    * Sporządzanie wydruków kadrowych: lista pracowników, umowa o pracę, świadectwo pracy, umowa zlecenie, zaświadczenie o dochodach, umowa o dzieło, miesięczna i roczna karta ewidencji obecności i inne.
    * Naliczanie stawek urlopu, ekwiwalentu urlopowego i zasiłków chorobowych.
    * Możliwość przenoszenia pracowników do archiwum.
    * Liczenie płac dla umowy o pracę i umowy zlecenia.
    * Obliczanie płac i zasiłków dla właścicieli.
    * Rozliczanie uczniów, emerytów i rencistów.
    * Możliwość zdefiniowania pięciu składników do brutto oraz pięciu potrąceń.
    * Możliwość tworzenia list dodatkowych.
    * Grupowe wpisywanie wartości składników.
    * Sporządzanie wydruków płacowych: lista płac, lista dla kasjera, przelewy na konta osobiste, PIT 11, PIT 8b, PIT 4, PIT 40, PIT 8a, karta roczna wynagrodzeń,zestawienie miesięczne wynagrodzeń, lista funduszy pracodawcy, rachunek do umowy zlecenia, zestawienie o obniżonych składkach na ubezpieczenie zdrowotne.
    * Przelewy do deklaracji (wg nowego wzoru), w tym do PIT 8b w rozbiciu na urzędy skarbowe.
    * Definiowane zestawienia płacowe.
    * Eksport do programu PŁATNIK: formularze zgłoszeniowe (pracownicy, firma, właściciele), formularze rozliczeniowe (pracownicy, właściciele).
    * Prowadzenie wielu firm w wersji dla biur rachunkowych.
    * Praca w sieci komputerowej w wersji dla biur rachunkowych. Dostęp do prowadzonych firm z wielu stanowisk. W jednej firmie jednocześnie może pracować jeden użytkownik (opcja dostępna za dopłatą).
    * Ochrona danych poprzez system haseł i praw dostępu.
    * Wykonywanie automatycznej kopii danych oraz kopii użytkownika.

http://www.streamsoft.pl/kadry-i-place

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie