Zmiany w podatkach – biała lista VAT, faktura VAT tylko do paragonów z NIP, exit tax

Mariusz Siwko
15.05.2020

Polscy przedsiębiorcy w zasadzie co roku mogą się spodziewać dość licznych zmian w podatkach. Również 2020 rok nie zawiódł pod tym względem. Nowych przepisów podatkowych jest wiele, jednak w tym artykule bierzemy na tapet te dotyczące tzw. białej listy VAT, zasad wydawania faktur do paragonów i opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych (exit tax).

„Biała lista” VAT – co warto wiedzieć?

Tzw. biała lista VAT funkcjonuje już od 1 września 2019 roku. Zawiera ona numery rachunków bankowych podmiotów zarejestrowanych dla celów VAT w Polsce i ma umożliwiać przedsiębiorcom weryfikację kontrahentów. Co jednak z punktu widzenia podatników VAT najważniejsze, od 1 stycznia 2020 roku obowiązują sankcje za dokonanie płatności o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunek spoza białej listy. Taki przelew oznacza ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze sprzedawcą za zaległości w VAT w przypadku nieuregulowania przez niego podatku od transakcji. Ponadto podatnik dokonujący zapłaty na rachunek nieujęty na białej liście nie będzie uprawniony do zaliczenia poniesionego tym samym wydatku do kosztów uzyskania przychodów w części przekraczającej kwotę 15 tys. zł. Sankcji można uniknąć na dwa sposoby:

  • poprzez poinformowanie naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla odbiorcy o dokonanym przelewie,
  • poprzez zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności (split payment).

Faktura VAT do paragonu – nowe przepisy podatkowe

Kolejne zmiany w podatkach dotyczą wystawiania faktur VAT do paragonów fiskalnych. Od 1 stycznia 2020 r. można tego dokonać tylko wtedy, jeśli na paragonie widnieje numer NIP nabywcy. Zmiana ta ma na celu ukrócenie procederu związanego z wystawianiem faktur na rzecz podmiotów posługujących się, ujmując rzecz najprościej, cudzymi paragonami. Jeżeli nabywca chce otrzymać paragon z NIP, musi o tym poinformować sprzedawcę w momencie dokonywania zakupu. Jeżeli sprzedawca nie dysponuje kasą fiskalną, która umożliwia dodanie numeru NIP do dowodu sprzedaży, musi od razu wystawić fakturę. Sankcje grożące za wystawienie faktury VAT do paragonu bez NIP-u obejmują karę w wysokości 100% kwoty podatku na fakturze. Dotyczy ona zarówno sprzedającego, jak i kupującego, jeśli uwzględni taką fakturę w ewidencji VAT. Zmiany w podatkach ze względu na dotkliwość sankcji wymagają odpowiedniej uwagi i sprawnego wdrożenia do codziennej praktyki w działaniu przedsiębiorstw. Pomóc w tym mogą szkolenia podatkowe dostępne na https://eventis.pl/szkolenia/podatki. Firmy szkoleniowe na bieżąco reagują na zmiany wprowadzane przez ustawodawcę i wprowadzają bardziej złożone zmiany do programu swoich kursów i szkoleń.

Zmiany w podatkach – exit tax

Najnowsze zmiany w podatkach dotyczą też wprowadzenia tzw. exit tax – podatku od niezrealizowanych zysków kapitałowych. Zgodnie z nimi opodatkowaniu podlega:

  • przeniesienie majątku lub jego części poza terytorium Polski,
  • zmiana rezydencji podatkowej.

Nowe przepisy polskiego prawa związane są z implementacją tzw. dyrektywy ATAD, która dotyczy przeciwdziałania unikaniu opodatkowania, jednak wykraczają poza jej zakres, obejmując podatkiem również osoby fizyczne.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.