Ważne zmiany w oznaczeniach GTU. Już od 1 lipca

Mateusz Nowak
29.06.2021

Ledwo co zdążyliśmy się przyzwyczaić do obowiązku umieszczania kodów GTU na fakturach, a już czekają nas zmiany. Ministerstwo Finansów opracowało nowelizację przepisów, zgodnie z którą od 1 lipca 2021 roku przedsiębiorcy muszą stosować kody według nieco innego wzorca w ramach ewidencji JPK_V7. Szczegóły znajdziesz w naszym artykule.

Czym są oznaczenia GTU?

Oznaczenia GTU są to specjalne kody, którymi przedsiębiorca oznacza transakcję sprzedaży konkretnych towarów lub usług. Obowiązek ten spoczywa jedynie na tych firmach, które w ramach swojej działalności oferują towary i usługi objęte kodami. Jest ich dokładnie 13 (od 1 do 13).

Uwaga!

Kody GTU stosują wyłącznie podatnicy będący czynnymi płatnikami podatku VAT.

Dane oznaczenie należy zastosować na etapie księgowania dokumentu sprzedaży w ewidencji JPK_V7. Co ważne, kod GTU musi zostać użyty nawet wtedy, gdy tylko jedna pozycja na fakturze kwalifikuje się do ewidencjonowania jej zgodnie z ministerialnym wzorcem, a pozostałe już nie. Trzeba również pamiętać o tym, że jeśli dokument sprzedaży uwzględnia towary lub usługi z różnych grup GTU, to należy użyć kilku odpowiednich oznaczeń, np. GTU 01 i GTU 07.

Od powyższej zasady są dwa wyjątki, które zostały wprowadzone wraz z nowelizacją przepisów obowiązującą od 1 lipca 2021 roku.

Kiedy nie trzeba stosować kodu GTU?

Od 1 lipca z obowiązku używania kodów GTU przy rejestracji dokumentów sprzedaży zwolnieni są ci przedsiębiorcy, którzy udokumentują sprzedaż poprzez:

  1. Dokument wewnętrzny oznaczony w ewidencji JPK_V7 kodem „WEW”.
  2. Zbiorczy raport z kasy rejestrującej oznaczony w ewidencji JPK_V7 kodem „RO”.

Jeśli więc po 1 lipca 2021 roku zarejestrujesz w JPK_V7 dokumenty sprzedaży z kodem „RO” lub „WEW”, to nie masz obowiązku stosowania dodatkowych oznaczeń GTU.

Zmiany w kodach GTU

Od 1 lipca 2021 roku nastąpiły pewne zmiany w zakresie stosowania niektórych kodów GTU. Ustawodawca rozszerzył lub zmodyfikował zakres towarów i usług przypisanych do konkretnych oznaczeń. Szczegóły zebraliśmy dla Ciebie w poniższej tabelce.

GTU 01
Po zmianach kod ten należy stosować w odniesieniu do sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 1,2%, piwa oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%. 
 
GTU 02
Brak zmian
 
GTU 03
Od 1 lipca kod ten obejmuje oleje opałowe nieujęte w oznaczeniu GTU 02, oleje smarowe i pozostałe oleje CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN do 2710 19 87 do 2710 19 99 oraz olejów smarowych CN 2710 20 90 i preparatów smarowych z wyłączeniem wymienionych powyżej. 
 
GTU 04
Brak zmian
 
GTU 05
Brak zmian 
 
GTU 06
Zmiana dotyczy przedsiębiorców sprzedających folię stretch określoną w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, która musi być oznaczona kodem GTU 06, jeśli jest to odrębna pozycja na fakturze (np. folia nie stanowi elementu opakowania). 
 
GTU 07
Od 1 lipca tym kodem należy oznaczać sprzedaż pojazdów oraz części do nich zawartych w klasyfikacji Nomenklatury Scalonej o kodach CN ex 8701-8708. 
 
GTU 08
Od 1 lipca kod ten jest przypisany do sprzedaży metali szlachetnych i nieszlachetnych, ale tylko tych określonych w pozycji 1 załącznika nr 12 do ustawy o VAT bez pozycji 2 i 3 oraz w pozycjach 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy o VAT. 
 
GTU 09
Od 1 lipca kod ten stosuje się wyłącznie do produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wyłącznie objętych obowiązkiem zgłoszenia. 
 
GTU 10
Rozszerzono zakres stosowania tego kodu. Oznaczenia należy użyć już nie tylko w przypadku dostawy budynków, budowli i gruntów, ale także dostawy ich części, sprzedaż udziałów w prawie własności, przeniesienia prawa do rozporządzania budynkami, budowlami i gruntami oraz ich częściami i udziałami w prawie własności jako właściciel
 
GTU 11
Aktualizacja odnosi się do przenoszenia uprawnień wobec emisji gazów cieplarnianych zgodnie ze znowelizowaną ustawą z 12 czerwca 2015 roku o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. 
 
GTU 12
Zmiana dotyczy przedsiębiorców świadczących usługi księgowe - od 1 lipca 2021 roku kod ten obejmuje również usługi rachunkowości i audytu finansowego. Dodatkowo uściślono, że kod GTU 12 należy stosować w odniesieniu do usług edukacyjnych zawartych w dziale 85.5 PKWiU 2015.  
 
GTU 13
Od 1 lipca kod GTU 13 musi zostać przypisany do świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej zawartych w całych działach 49.4 oraz 52.1 PKWiU 2015.


Sprawdź zatem, czy opisane zmiany nie odnoszą się również do Twojego biznesu, aby nie narazić się na problemy w razie nieprawidłowego prowadzenia ewidencji JPK_V7.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.