Ważne terminy dla firm przystępujących do PPK w 2021 roku

Piotr Kowalczyk
29.03.2021

1 stycznia 2021 roku kolejna grupa przedsiębiorstw została objęta obowiązkiem przystąpienia do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tym razem dotyczy to firm zatrudniających poniżej 20 pracowników, w tym mikroprzedsiębiorców, na których ciąży obowiązek dokonywania wpłat na PPK w stosunku do choćby jednego pracownika (osoby zatrudnionej na umowę o pracę). W związku z trwającą pandemią rząd przesunął terminy wdrażania PPK w takich przedsiębiorstwach. Przypominamy o nich w naszym poradniku.

Wybór instytucji finansowej – do 26 marca 2021 r.

Pierwszy termin zbliża się wielkimi krokami, dlatego zapominalscy przedsiębiorcy powinni jak najszybciej podjąć działania w kierunku wyboru instytucji finansowej upoważnionej do gromadzenia i zarządzania środkami pracowników w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Co ważne, pracodawca nie podejmuje tej decyzji jednoosobowo – musi ją uzgodnić z zakładową organizacją związkową, a jeśli takiej nie ma, to w porozumieniu z reprezentacją pracowników.

Zawarcie umowy o zarządzanie PPK – do 26 kwietnia 2021 r.

Po wybraniu podmiotu, który będzie zarządzać PPK w danej firmie, pracodawca musi zawrzeć z nim umowę. Ma na to czas do 26 kwietnia 2021 roku. Umowa ta określa ramowe warunki współpracy z wybraną instytucją. Powinna ona regulować takie kwestie, jak sposób gromadzenia środków, zarządzania pieniędzmi (w co inwestuje zarządzający), a także wszelkie opłaty ponoszone przez przedsiębiorcę z tytułu przekazania obowiązku zarządzania funduszem zewnętrznemu podmiotowi.

Zawarcie umowy o prowadzenie PPK – do 10 maja 2021 r.

Obowiązkiem pracodawcy jest zawarcie umowy z wybranym podmiotem na prowadzenie indywidualnych kont w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych w imieniu oraz na rzecz swoich pracowników. Wcześniej pracodawca musi poinformować zatrudnione osoby o zawarciu umowy z wybraną instytucją. Pracownicy będą dzięki temu mogli podjąć decyzję, czy przystępują do PPK czy jednak z tego rezygnują (do czego mają prawo). Do 10 maja 2021 roku pracodawca musi przekazać instytucji listę osób, którzy będą uczestnikami PPK – stanowi ona załącznik do umowy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.