Sprzedaż samochodu firmowego osobie fizycznej a kasa fiskalna

Piotr Kowalczyk
06.10.2023

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przedsiębiorcy muszą ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej, jeśli wartość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej przekroczyła 20 tys. zł w całym roku podatkowym. Od tej zasady są wyjątki, a jednym z nich jest sytuacja, w której dochodzi do sprzedaży samochodu firmowego osobie fizycznej. Zapraszamy po szczegóły.

Faktura za samochód na osobę fizyczną? Nie potrzebujesz kasy fiskalnej

Sprzedaż samochodu firmowego w większości przypadków generuje przychód znacząco przekraczający 20 tys. zł. W takiej sytuacji mogłoby się okazać, że firma, która obsługuje wyłącznie klientów biznesowych, jest zmuszona do zainstalowania kasy fiskalnej, ponieważ sprzedała jeden z samochodów Janowi Kowalskiemu. Na szczęście ustawodawca przewidział ten absurd.

Sprzedaż środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają amortyzacji, jest zwolniona z obowiązku ewidencjonowania na kasie. Warunek: sprzedaż musi być udokumentowana fakturą na całą wartość transakcji.

Pisząc prościej: jeśli sprzedaż samochód firmowy, który jest znajduje się w ewidencji środków trwałych i podlegał amortyzacji, a kupującym jest osoba fizyczna, to nie musisz nabijać tej transakcji na kasę fiskalną nawet po przekroczeniu progu 20 tys. zł przychodu ze sprzedaży.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie