Sporo zmian dla spółek opłacających estoński CIT

Antoni Kwapisz
29.03.2023

W 2023 rok weszliśmy z całym bagażem mniej lub bardziej istotnych zmian podatkowych. Szczególnie mocno dotknęły one spółki, które rozliczają się tzw. estońskim CIT. To popularne rozwiązanie, pozwalające realnie obniżyć zobowiązania podatkowe i zachować środki na inwestycje, do czego zresztą ten mechanizm zachęca. Najważniejsze zmiany w estońskim CIT prezentujemy w tym poradniku.

Co zmieniło się w estońskim CIT w 2023 roku?

1 stycznia 2023 roku w życie weszło kilka ważnych zmian, z którymi musza się zapoznać zarówno spółki już rozliczające się estońskim CIT-em, jak i te, które mają dopiero taki zamiar. Kluczowe modyfikacje wymieniamy poniżej:

  • Warunek minimalnego zatrudnienia – aby móc przejść na estoński CIT, spółka musi zatrudniać minimum 3 osoby przez okres minimum 300 dni. Po zmianach warunek ten spełniają również płatnicy ZUS lub PIT;
  • Jeśli spółka posiada samochody użytkowane w sposób mieszany, to opodatkowaniem estońskim CIT podlega 50% ponoszonych wydatków z tego tytułu;
  • Podatek od dywidendy i podzielonego zysku należy opłacić do 3 miesiąca roku następującego po roku ich uchwalenia;
  • Podatek od dochodu z przekształcenia płatny jest do końca 3 miesiąca pierwszego roku opodatkowania estońskim CIT;
  • Jeśli spółka przechodzi na estoński CIT, to musi o tym powiadomić do końca 1 miesiąca pierwszego roku korzystania z tej formy opodatkowania;

Omówione zmiany raczej nie będą mieć istotnego wpływu na atrakcyjność (lub jej brak) estońskiego CIT-u. Wciąż jest to forma opodatkowania, którą warto wziąć pod uwagę na etapie przekształcania JDG w spółkę, zwłaszcza w przypadku osiągania sporych przychodów i chęci ich redystrybucji na cele związane z rozwojem biznesu.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie