Nieterminowe opłacenie składek ZUS – co grozi za to przedsiębiorcy?

Antoni Kwapisz
13.07.2017

Wysokie obciążenia składkami na ZUS są najczęstszą przyczyną zamykania działalności gospodarczej. Przez pierwsze dla lata przedsiębiorcy jeszcze jakoś sobie radzą (w tym czasie obowiązują preferencyjne stawki), jednak później przychodzi się im zmierzyć z brutalną rzeczywistością. Składki – obecnie około 1200 złotych miesięcznie – trzeba płacić niezależnie od tego, czy uzyskuje się jakiś dochód. Nic dziwnego, że niektórzy przedsiębiorcy nagminnie spóźniają się z regulowaniem swoich zobowiązań. Co grozi za nieterminowe opłacanie składek ZUS?

Karne odsetki

Przedsiębiorca ma obowiązek odprowadzić składki na ZUS do 10. dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. Jeśli dodatkowo opłaca składki za swoich pracowników, termin jest jest przedłużony do 15. dnia miesiąca. Od obu zasad nie ma żadnego odstępstwa.

Jeśli z jakichkolwiek powodów (dla ZUS to nie ma znaczenia) właściciel firmy spóźni się z opłaceniem składek, musi się liczyć z koniecznością zapłacenia karnych odsetek. Są one naliczane za każdy dzień spóźnienia, aż do dnia opłacenia zaległych składek.

Pamiętaj

Co do zasady przedsiębiorca nie musi regulować odsetek, których wysokość nie przekracza 6,60 zł.

To nie wszystko. Zakład Ubezpieczeń Społecznych może także nałożyć na przedsiębiorcę karę grzywny w wysokości do 100% nieopłaconych składek! Jest to środek stosowany głównie w stosunku do właścicieli, którzy nagminnie spóźniają się z płatnością lub mają na koncie znaczne zaległości. Taka sankcja grozi również przedsiębiorcy, który opłacił zaniżone składki.

W skrajnych przypadkach ZUS może skierować sprawę do sądu i wystąpić o nakaz egzekucyjny. Standardem jest również wszczynanie kontroli w firmach, które notorycznie spóźniają się z opłacaniem składek.

Nie masz pieniędzy na ZUS? Poproś o odroczenie

Każdy przedsiębiorca ma prawo wystąpić do naczelnika właściwego oddziału ZUS z wnioskiem o odroczenie płatności składek. Jeśli prośba zostanie przyjęta, Zakład ustali nowy harmonogram z nieprzekraczalnym terminem zapłaty. Warto jednak pamiętać, że taki przywilej przysługuje jedynie w sytuacji, gdy jeszcze nie doszło do opóźnienia w płatności.

Większe zaległości można natomiast rozłożyć na raty – tutaj również należy złożyć wniosek u naczelnika ZUS. Co jakiś czas Zakład organizuje także abolicję dla przedsiębiorców, którzy przez długi czas migali się od opłacania składek. Mogą wówczas uregulować swoje zobowiązania bez karnych odsetek.

Pamiętaj, że nieterminowe opłacanie składek ZUS wiąże się z innymi przykrymi konsekwencjami, np. odmową wypłaty zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Nieopłacenie składki chorobowej skutkuje ustaniem ubezpieczenia od 1. dnia miesiąca, za który przedsiębiorca nie odprowadził należności.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.