Koszty związane z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi – kto je ponosi?

Mariusz Siwko
30.03.2021

Pracownicze Plany Kapitałowe mają być remedium na fatalną kondycję systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce i zagwarantować pracownikom godziwe emerytury w przyszłości. Trudno na ten moment wyrokować, czy ten plan się powiedzie. Pewne jest natomiast, że PPK nałożyły na pracodawców sporo dodatkowych obowiązków oraz kosztów. Ponoszą je jednak nie tylko przedsiębiorcy, ale też pracownicy.

Jakie koszty z tytułu PPK ponosi pracodawca?

Podstawowym kosztem pracodawcy jest tzw. wpłata podstawowa. Wynosi ona 1,5% wynagrodzenia uczestnika PPK. Jeśli więc pracownik zdecyduje się przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych, to pracodawca ma obowiązek dopłacić 1,5% podstawowej pensji zatrudnionego.

Pracownik ma jednak możliwość zadeklarowania dodatkowej wpłaty na PPK. Wówczas wkład pracodawcy będzie wyższy, ponieważ wyniesie do 2,5% wynagrodzenia – przy czym warto zaznaczyć, że podmiot zatrudniający ma prawo zmienić wysokość wpłaty dodatkowej lub z niej zrezygnować poprzez dokonanie zmianę warunków umowy o zarządzania PPK.

Ważne!

Po stronie pracodawcy są również wszelkie koszty związane z prowadzeniem PPK, w tym opłaty z tytułu obsługi finansowo-księgowej realizowanej przez zewnętrzne biuro rachunkowe.

Koszty po stronie pracownika

Każda osoba zatrudniona przystępująca do PPK finansuje składkę z własnego wynagrodzenia. Wpłata podstawowa wynosi 2% pensji, ale może być niższa (nie mniej niż 0,5%), jeśli wynagrodzenie uczestnika PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia – w 2021 roku będzie to 3 360 zł.

Pracownik może także zadeklarować odprowadzanie wyższej składki na PPK. Wówczas maksymalna wpłata dodatkowa wynosi do 2% jego wynagrodzenia.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.