Jednolity plik kontrolny – ważne informacje dla małych przedsiębiorstw

Krzysztof Jagielski
30.11.2017

Z 1 stycznia 2018 r. mikroprzedsiębiorcy spotkają się z obowiązkiem, który dotąd znali jedynie właściciele dużych, średnich i małych firm. Przełom roku to zwiastun zmian, jak się okazuje również w życiu zawodowym. Te, które zaczną obowiązywać już od stycznia, będą dotyczyły ulepszonej kontroli w zakresie podatku VAT.

Kogo dotyczy?

Dozowanie obowiązku rozpoczęło się z lipcem 2016 roku, gdy wydzielono firmy, które pierwsze zostaną objęte nowymi regulacjami. Zatem jeśli w przynajmniej jednym z 2 ostatnich lat przedsiębiorca zatrudniał do 10 pracowników (przelicznik średnioroczny), a jego roczny obrót netto ze sprzedaży lub też suma jego aktywów w bilansie nie przekraczała limitu 2 milionów euro, został sklasyfikowany jako mikroprzedsiębiorca. Od stycznia 2018 r. jako czynny podatnik VAT przypadnie mu w udziale generowanie i wysyłanie JPK do fiskusa. Jak się do tego przygotować?


Struktura JPK

Organy skarbowe będą wymagały od mikroprzedsiębiorców pliku o określonym schemacie. Jednolity plik kontrolny, o którym mowa, jest niczym innym jak rejestrem VAT przybierającym kształt szczegółowych zapisów operacji gospodarczych, tj. rubryk umożliwiających szybkie zestawienie i porównanie przez system informatyczny fiskusa. Czym dokładnie jest ta dodatkowa ewidencja, wie już na pewno każde biuro rachunkowe współpracujące z dużymi i średnimi firmami. Spora grupa osób należy jednak do tych najmniejszych podmiotów, których obowiązek wysyłki nowych plików dopiero zacznie obowiązywać.

Choć struktury JPK składają się z siedmiu segmentów, dla mikroprzedsiębiorcy najważniejszy jest naturalnie JPK_VAT. Tymczasem rejestr ten to tylko część większej konstrukcji. Do dyspozycji fiskusa będą również takie dane jak: podatkowa księga przychodów i rozchodów zawierająca się w pliku JPK_PKPIR (dla ksiąg rachunkowych będzie to JPK_KR), a także ewidencja przychodów (ryczałtu) w formie JPK_EWP i faktur sprzedaży, dla których stworzono plik JPK_FA, a ponadto wyciągi bankowe w postaci JPK_WB oraz magazyn w pliku JPK_MAG. Wyłączając JPK_VAT, pozostałe pliki będą generowane tylko na wyraźne żądanie ze strony urzędu skarbowego.

Każdy z plików kontrolnych obejmuje sekcje:

- nagłówkową – tj. dane identyfikacyjne podmiotu, dane dotyczące samego pliku,

- merytoryczną – spaja dane finansowe wg podziału na ewidencję: sprzedaży VAT oraz zakupu VAT,

- kontrolną – zawiera sumy kontrolne.


Przekazywanie JPK_VAT

Zważywszy na fakt, że mikrobiznes często korzysta z usług biura rachunkowego, to do niego będzie należało comiesięczne raportowanie JPK. Jak w przypadku pozostałych deklaracji wysyłanych do skarbówki w formie elektronicznej, przedsiębiorca będzie mógł sprawdzić, czy księgowa spełniła dodatkowy obowiązek, prosząc o pobranie UPO (urzędowe elektroniczne poświadczenie odbioru).

Co ważne, nie należy pomijać plików "zerowych". Tak jak w przypadku zerowej deklaracji VAT, zerowy JPK_VAT musi zostać złożony do 25-tego dnia każdego miesiąca począwszy od lutego 2018 r., także przez podatników rozliczających się kwartalnie.

Każda księgowa prowadząca biuro rachunkowe posiada certyfikowany kwalifikowany podpis elektroniczny. Pozostali podatnicy będą musieli umieścić wymagany plik w bramce Ministerstwa Finansów. Do tego będzie potrzebny podpis kwalifikowany (jego zdobycie jest odpłatne) lub utworzenie eGO - zaufanego profilu na platformie e-PUAP (opcja bezpłatna).

Co jednak z właścicielami firm, których nie reprezentuje biuro rachunkowe ani nie działają przy użyciu programów księgowych? Osoby takie mogą posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym w formacie csv dostępnym na stronie ministerstwa. Wpisywane tam dane przekonwertują się do JPK za pomocą zainstalowanej aplikacji. Posłuży ona również do wysyłki pliku do ministerstwa.


Konsekwencje niezłożenia lub wysłania błędnego JPK

Dostrojenie nowych regulacji do warunków prawnych wymagało również określenia sankcji. Ukarane może być niezłożenie pliku w wymaganym terminie oraz przekazanie informacji nieprawdziwych. Jeśli to drugie było spowodowane błędem nieumyślnym, podatnik powinien przesłać korektę. Forma i wysokość sankcji jest identyczna co do tych przewidzianych w przepisach dla deklaracji VAT. Grzywna za wykroczenie skarbowe wynosi 20-krotność płacy minimalnej, a w przypadku zakwalifikowania czynu jako przestępstwo skarbowe będzie to niebagatelne 10 do 120 stawek dziennych.

Księgowa jest odpowiedzialna za popełnione błędy. Skoro jednak to podatnik odpowiada za prawidłowość swoich zobowiązań podatkowych, zawsze to do niego urząd skarbowy zwróci się o spłatę zaległości. Kodeks Cywilny pozwala domagać się odszkodowania w przypadku błędów popełnionych przez biuro rachunkowe lub specjalistę ds. księgowości.

Elektroniczny tryb rozliczania się z transakcji VAT nie tylko skróci czas kontroli podatkowej, uprości ją, ale też umożliwi szybszą analizę danych zarówno przez urzędników jak i audytorów wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.