Jak złożyć odwołanie od decyzji ZUS?

Jako przedsiębiorca masz stały kontakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i niestety w większości przypadków wiąże się on z ponoszeniem przez Ciebie niemałych kosztów. Składki za siebie i pracowników potrafią bardzo obciążyć budżet firmy, dlatego każda decyzja ZUS, która jest niekorzystna dla przedsiębiorcy, budzi w nim sprzeciw. Na szczęście zawsze zostaje Ci prawo do złożenia odwołania od decyzji ZUS. Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Najważniejsza kwestia

Odwołania na decyzję ZUS nie adresuje się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, ale do właściwego sądu. I tak:

  • Sąd rejonowy – rozpatruje sprawy związane z zasiłkami, świadczeniami wypadkowymi i rehabilitacyjnymi, odszkodowania z tytułu choroby zawodowej, ustalaniem niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • Sąd okręgowy – zajmuje się sprawami dotyczącymi rent i emerytur.

Odwołanie składa się natomiast w jednostce ZUS, która wydała kwestionowaną przez przedsiębiorcę decyzję. Może to być właściwy oddział lub inspektorat.

Co napisać w odwołaniu?

W piśmie muszą się znaleźć informacje, które identyfikują płatnika oraz podnoszą przez niego kwestię. Są to oczywiście: imię, nazwisko i adres zamieszkania, numer oraz data wydania zaskarżanej decyzji, jak również oznaczenie sądu, do którego przedsiębiorca adresuje odwołanie. Ponadto pismo musi zawierać informację na temat tego, czy kwestionowana jest cała decyzja czy też jej część.

W odwołaniu przedsiębiorca musi uzasadnić stawiane zarzuty oraz zawrzeć wnioski płynące ze swojej interpretacji. Opcjonalnie do pisma można dołączyć załączniki, w tym dokumenty, które w jakikolwiek sposób uwiarygadniają wersję odwołującego się.

Pamiętaj

Na złożenie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych masz równo miesiąc od momentu jej otrzymania.

Co dalej?

ZUS ma 30 dni na ustosunkowanie się do odwołania. Jeśli podtrzyma swoją decyzję, to w ciągu kolejnych 30 dni sprawa trafi do właściwego sądu, gdzie będzie rozpatrzona. Sąd może uchylić decyzję ZUS, ale również odrzucić odwołanie przedsiębiorcy.

Jeśli Twoje odwołanie nic nie da, to nadal nie zamyka sprawy. Wciąż możesz odwołać się do sądu wyższej instancji. To oznacza jednak znacznie dłuższą walkę, dlatego zawsze warto kalkulować, czy przeciąganie postępowania nie narazi przedsiębiorstwa na dodatkowe koszty.

Porada: Sprawdź jak skutecznie reklamować firmę... tutaj →
szczegółowy plan działań

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Poradniki dla firm1
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.