Jak rozliczyć podatek z Niemiec w Polsce?

Antoni Kwapisz
22.01.2021

Jeśli jesteś obywatelem Polski i pracujesz na terenie Niemiec, prędzej czy później zetkniesz się z kwestią rozliczeń podatkowych. Rozliczenie podatku z Niemiec w Polsce działa w oparciu o metodę tzw. zwolnienia z progresją. Sprawdź, co oznacza ten termin i jakie zasady podatkowe obowiązują w Twoim przypadku.

Rezydencja podatkowa a praca za granicą

Rozliczanie podatków z Niemiec wiąże się z przepisami dotyczącymi rezydencji podatkowej. Polski rezydent podatkowy to osoba, która zamieszkuje na terytorium Polski i spełnia przynajmniej jedną z dwóch przesłanek:

  1. posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  2. przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeśli spełniasz kryteria i jesteś polskim rezydentem podatkowym, oznacza to z reguły, że wszystkie swoje zarobki, które uzyskałeś w Polsce i poza jej granicami, masz obowiązek rozliczyć w Polsce. Zgodnie z obowiązującą w polskim prawie zasadą nieograniczonego obowiązku podatkowego polski rezydent podatkowy podlega opodatkowaniu w kraju swojej rezydencji (w Polsce) niezależnie od tego, czy zarobki uzyskuje w Polsce, czy też poza granicami kraju. Wynika z tego, że nawet jeśli na co dzień mieszkasz w Niemczech, wykonując tam pracę zarobkową, ale w Polsce posiadasz ośrodek interesów życiowych, rozliczenie podatkowe obowiązuje Cię przed polskimi organami skarbowymi. Przed złożeniem deklaracji podatkowej powinieneś upewnić się, czy Twoja sytuacja życiowa faktycznie uprawnia Cię do rozliczenia podatku w Polsce.

Najczęściej polscy podatnicy pracujący w Niemczech rozliczają się:

  • w Niemczech - tylko z zarobków uzyskanych na terenie Niemiec,
  • w Polsce - z całości uzyskanych w danym roku dochodów, w tym również z tych uzyskanych w Niemczech.

Szczególne sytuacje reguluje umowa międzykrajowa, która ma na celu zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu. W przypadku uznania podatnika za rezydenta podatkowego zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, prawo decyduje, gdzie dana osoba powinna złożyć deklarację.

Zwolnienie z progresją

Rozliczanie wynagrodzenia z Niemiec odbywa się według zasady zwolnienia z progresją, co oznacza, że podatnik jest zwolniony z płacenia podatku dochodowego w Polsce. Dochody z zagranicy te są brane pod uwagę w rozliczeniu rocznym składanym w Polsce tylko w sytuacji, gdy podatnik osiągnął również dochody podlegające w Polsce opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dochody z pracy za granicą, które są zwolnione z opodatkowania na mocy umowy pomiędzy Polską a RFN, służą wówczas do ustalenia stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie przy obliczeniu opodatkowania dochodów w Polsce.

Polski rezydent podatkowy co do zasady:

  • nie musi składać zeznania rocznego PIT-36,
  • nie musi wpłacać zaliczek podatkowych po powrocie do kraju,
  • nie musi składać informacji o źródłach zarobków z Niemiec (np. załącznika PIT/ZG).

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.