Czy przedsiębiorca otrzyma świadczenie z ZUS za wypadek przy pracy?

Maciej Piwowski
13.03.2018

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą w naszym kraju, ma obowiązek opłacania wybranych składek na ZUS. Jedną z nich jest składka na ubezpieczenie wypadkowe. Dzięki niej także właściciel firmy może liczyć na wypłatę odszkodowania z konta Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeśli ulegnie wypadkowi w miejscu pracy. Sprawdź, jak wygląda procedura ubiegania się o takie świadczenie.

Kiedy zadziała ochrona?

Ubezpieczenie wypadkowe stanowi stały koszt prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Musi je opłacać każdy przedsiębiorca. Jest to jednak jak najbardziej uzasadnione. Dzięki opłacaniu ubezpieczenia wypadkowego właściciel firmy może skorzystać z ochrony w razie ulegnięcia wypadkowi w swoim miejscu pracy.

Aby móc ubiegać się o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia wypadkowego, należy bez wątpliwości udowodnić, że do zdarzenia doszło w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych, w szczególności związanych z prowadzeniem działalności. Skutkiem zdarzenia musi być także uniemożliwienie przedsiębiorcy dalszej pracy.

Pamiętaj!

Jeśli masz choćby drobną zaległość w opłacaniu składek na ubezpieczenie wypadkowe, automatycznie tracisz prawo do uzyskania odszkodowania z tego tytułu.

Co może zostać uznane za wypadek przy pracy?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo wnikliwie analizuje wnioski o przyznanie odszkodowania na rzecz przedsiębiorców. Dlatego warto wiedzieć, jakie zdarzenia kwalifikują się do uznania ich za wypadek przy pracy. Są to:

  • Zdarzenia nagłe, których nie można było przewidzieć,
  • Zdarzenia wywołane przez czynniki zewnętrzne,
  • Zdarzenia mające miejsce w czasie wykonywania czynności związanych z prowadzeniem firmy.

Czyli: ZUS zakwalifikuje jako wypadek sytuację, w której np. przedsiębiorca podczas pracy przy biurku dozna urazu nadgarstka spowodowanego przeciążeniem. Wypadkiem przy pracy nie będzie natomiast złamanie nogi podczas grania w piłkę z kolegami.

Definicja wypadku zakłada również, że zdarzenie musiało doprowadzić do stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.

Jak ubiegać się o odszkodowanie?

Przede wszystkim przedsiębiorca musi sporządzić dokumentację powypadkową, w której dokładnie opisze okoliczności zdarzenia. Taki raport należy dołączyć do wniosku o wypłatę odszkodowania, który składa się we właściwym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS na podstawie zebranych informacji podejmuje decyzję o wypłacie lub odmowie wypłaty odszkodowania (można się oczywiście odwołać). Wysokość świadczenia i jego rodzaj są ustalane indywidualnie dla każdego przypadku.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.