Data rozpoczęcia działalności gospodarczej: jak należy to rozumieć?

Krzysztof Jagielski
18.03.2021

Mogłoby się wydawać, że każdy przedsiębiorca bez trudu wskaże datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. Okazuje się jednak, że to wcale nie jest takie proste. Tymczasem wiedza, od kiedy tak naprawdę prowadzimy firmę jest przydatna w wielu sytuacjach – chociażby do zawarcia umowy kredytowej. Jak zatem należy rozumieć datę rozpoczęcia działalności gospodarczej?

Liczy się to, co w CEIDG lub KRS

W myśl obowiązujących w Polsce przepisów za datę rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej uznaje się moment wskazany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku spółek prawa handlowego wiążące będzie uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W czym zatem problem? Chodzi głównie o to, że przedsiębiorca dokonując wpisu w CEIDG ma możliwość podania innej daty rozpoczęcia działalności gospodarczej. Pokażmy to na przykładzie.

Jan Kowalski 4 maja wypełnia wniosek do CEIDG. Faktycznie jednak planuje rozpocząć prowadzenie działalności od 1 czerwca i taką datę podaje we wniosku. A zatem: choć wniosek został wypełniony w maju, to moment rozpoczęcia działalności jest liczony od 1 czerwca.

Dodatkową komplikacją dla niektórych przedsiębiorców jest przepis mówiący, że obowiązek rejestracji działalności gospodarczej następuje w momencie, gdy w danym miesiącu osiągamy przychód przekraczający 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Może się zatem okazać, że właściciel biznesu stanie się przedsiębiorcą jeszcze przed tym, jak zda sobie z tego faktu sprawę.

Swoje dorzuciły jeszcze polskie sądy, które zgodnie uznają, że sam fakt figurowania w spisie przedsiębiorców nie jest jeszcze równoznaczny z prowadzeniem działalności gospodarczej. Sądy stoją na stanowisku, że decyduje o tym faktyczne rozpoczęcie działalności, czyli przeprowadzenie jakiejś transakcji handlowej.

Przykład praktycznego zastosowania daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

Data rozpoczęcia działalności gospodarczej ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia opłacania składek na ZUS. W momencie założenia firmy przedsiębiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom, ale może dość sprytnie odłożyć termin ich zapłaty – o ile jest to jego pierwsza firma i korzysta z ulgi na start oraz preferencyjnych składek.

W takiej sytuacji warto zadbać o to, aby dzień rejestracji działalności przypadł już w trakcie miesiąca – na przykład drugiego dnia. Dzięki temu przedsiębiorca de facto zyska cały dodatkowy miesiąc zwolnienia z ZUS w ramach ulgi na start (przysługuje przez pełnych 6 miesięcy) oraz opłacania składek na preferencyjnych zasadach (przez okres pełnych 24 miesięcy).

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.