Świadczenia niemieckie - komu przysługuje zasiłek rodzinny?

Piotr Kowalczyk
01.03.2021

Niemiecki system prawny przewiduje dużo różnych świadczeń, które mają na celu wsparcie rodzin wychowujących dzieci. Zasiłki niemieckie to między innymi Kindergeld, które jest najpopularniejszym świadczeniem i przysługuje osobom płacącym podatki na terenie Niemiec. Z artykułu dowiesz się, jaka jest wysokość Kindergeld, jakie trzeba spełnić kryteria, żeby je otrzymać oraz przez jaki okres może być wypłacane.

Komu przysługuje Kindergeld?

Żeby otrzymać zasiłek rodzinny trzeba spełnić kilka warunków:

  • posiadać nieograniczony obowiązek podatkowy, co oznacza zamieszkiwanie w Niemczech i składanie zeznania podatkowego ze wszystkich swoich dochodów lub
  • utrzymywanie stosunku pracy na terytorium Niemiec lub
  • prowadzenie tam działalności gospodarczej.

Oprócz wyżej wymienionych warunków podatnik powinien:

  • posiadać podatkowy numer identyfikacyjnego (Steuerliche Identifikationsnummer),
  • wypełnić oraz złożyć wniosek do właściwego oddziału Familienkasse,
  • dołączyć dowody potwierdzające dane wskazane we wniosku.

Osoba uprawniona powinna także wiedzieć, na które dziecko może otrzymać świadczenie:

  • dziecko własne oraz przysposobione,
  • dziecko małżonka i partnera życiowego,
  • dziecko, dla którego uprawniony jest opiekunem prawnym (np. wnuki),
  • dzieci z rodzin zastępczych.

Dziecko, na które zamierzamy uzyskać zasiłek koniecznie, musi zamieszkiwać przez cały czas we wspólnym gospodarstwie domowym. Jeśli spełniasz wymienione wyżej warunki, prawdopodobnie zostanie Ci wypłacone świadczenie na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. W szczególnych sytuacjach świadczenia niemieckie są wypłacane także na dzieci powyżej tego wieku. Do tych przypadków należy zaliczyć: kontynuację przez dziecko edukacji oraz czteromiesięczny okres przejściowy pomiędzy zakończeniem edukacji, a podjęciem pracy. Ze świadczenia można wówczas korzystać aż do ukończenia przez dziecko 25 roku życia.

Należy także zaznaczyć, że praca dorywcza, wykonywana przez dziecko np. w okresie wakacji w pełnym wymiarze lub praca wykonywana w pozostałe miesiące w ograniczonym zakresie, za którą wynagrodzenie nie przekracza 450 euro miesięcznie brutto oraz jest wykonywana przez maksymalnie 20 godzin tygodniowo, nie wyklucza pobierania zasiłku na dziecko.

Jak złożyć wniosek o Kindergeld?

W celu uzyskania świadczenia rodzinnego należy złożyć odpowiedni wniosek. Składa się go osobiście lub przez pełnomocnika, np. doradcę podatkowego. Formalności można załatwić drogą pocztową, najważniejsze, żeby dokumenty dotarły do właściwej ze względu na zamieszkanie Kasy Świadczeń Rodzinnych (niem. Familienkasse). Na stronach internetowych Familienkasse znajdują się formularze, które można wypełnić online i bezpiecznie złożyć wniosek do odpowiedniego urzędu.

Na decyzję o przyznaniu Kindergeld trzeba zazwyczaj czekać od 2 do 6 miesięcy. Czas oczekiwania zależy głównie od tego, czy wniosek był kompletny. Jeśli nie, duże znaczenie ma czas reakcji interesariusza na zapytania niemieckiego urzędu.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.