Storytelling jako narzędzie lidera: Jak efektywnie wykorzystać opowieści w zarządzaniu zespołem

Antoni Kwapisz
18.07.2023

Jedną z niezwykle ważnych kompetencji współczesnych liderów jest storytelling. Co w praktyce oznacza ta umiejętność? Jakie korzyści przynosi liderom i organizacjom? 

Czym jest storytelling?

Najprościej ujmując, storytelling to sztuka opowiadania historii w sposób, który rezonuje z jej odbiorcami i potrafi wywołać u nich określone, pożądane reakcje. Umiejętność opowiadania historii to kompetencja tak wiekowa (i ważna), jak ludzkość. Pierwsi liderzy w historii cywilizacji musieli mieć dar przekonywania, aby zachęcić innych do zmian i odważnych kroków w przyszłość. Choć dzisiejsze działania w organizacjach nie przypominają funkcjonowania dawnych społeczeństw, to rola storytellingu się nie zmieniła. Nadal używa się go do inspirowania większych grup, aby zrealizować określone cele. Obecnie storytelling jest narzędziem wykorzystywanym przez polityków, trenerów, menedżerów czy sportowców.  

Korzyści płynące ze storytellingu

Storytelling to jeden ze sposobów komunikacji, który powinien podkreślać wartości organizacyjne takie jak otwartość, ambicja czy zaangażowanie. Liderzy mogą w ten sposób jeszcze mocniej zaakcentować kluczowe elementy misji i wizji firmy, dzięki czemu pracownicy będą świadomi, że ich działania mają realne szanse przynieść sukces. 

Warto przy tym wspomnieć, iż storytelling nie jest manipulacją. Nigdy nie powinien przekłamywać faktów na temat firmy, gdyż jeśli lider raz straci zaufanie zespołu (np. obieca dodatkowe wynagrodzenie, które nie zostanie wypłacone), będzie mu je bardzo trudno odzyskać. 

Umiejętność opowiadania historii w świadomy sposób ma również ogromny wpływ na motywację pracowników. Jasne nakreślenie celów i metod niezbędnych do ich osiągnięcia, a także osadzenie zadań w szerokim (np. społecznym) kontekście pozwala zrozumieć pracownikom, że warto wyjść naprzeciw wyzwaniu. W wielu wypadkach dobrze „sprzedana” historia pomaga pokonać początkowy opór, który niewątpliwie pojawi się w obliczu ambitnych założeń. Warto więc, aby sama historia zawierała element trudności i sposoby na wyjście z nich. 

Storytelling „działa” także na zewnątrz organizacji i pomaga w kreowaniu jej wizerunku w oczach klientów i kontrahentów. Duże firmy mogą często jawić się jako bezduszne maszynki do zarabiania pieniędzy i choć aspekt biznesowy jest niezwykle ważny, to organizacje powinny dbać o to, jak są postrzegane w najbliższym otoczeniu. Storytelling może być więc świetnym narzędziem marketingowym i PR-owym, które przyniesie wymierne korzyści. 

Zobacz również: https://www.impactinternational.com/pl/blog/co-jest-storytelling-czyli-jedna-z-najwazniejszych-umiejetnosci-przywodcy 

Kultura organizacja a storytelling

Historie, podobnie jak ziarno, muszą paść na podatny grunt, aby przynieść pożądane efekty. Oznacza to, że metoda ta nie zadziała w organizacji, w której brakuje zaufania do kadry zarządzającej i w której są braki w transparentnym informowaniu o tym, jak firma prosperuje. Liderzy muszą być świadomi, kiedy opowieść będzie wskazana, a kiedy przyniesie wręcz odwrotny skutek. Aby storytelling był skuteczny, może okazać się, że kultura organizacyjna musi ulec przekształceniom, a wraz z nią takie elementy, jak komunikacja, styl zarządzania i tym podobne. Nad tym pracujemy w Impact - aby programy rozwojowe, które oferujemy, pomagały firmom zmieniać się jak w dobrej historii. 

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie