Koszt faktoringu. Ile warta jest płynność finansowa firmy?

Piotr Kowalczyk
08.09.2020

Opieszały kontrahent to zmora niejednego przedsiębiorcy. Gdy zaległości dłużników stają się zagrożeniem dla płynności finansowej przedsiębiorstwa, warto rozważyć zakup usług faktoringowych. Pewnym utrudnieniem jest znalezienie oferty najkorzystniejszej cenowo – na koszt faktoringu składa się wiele czynników, stąd nie istnieje wspólna dla wszystkich tabela, z której można dowiedzieć się, ile kosztuje faktoring. Zanim przedsiębiorca uwolni się od niezapłaconych faktur musi poświecić nieco wysiłku na znalezienie solidnego i niedrogiego faktora.

Czym jest faktoring?

Faktoring to usługa finansowa, w której faktor nabywa od faktoranta wierzytelności. Faktorami są banki lub inne instytucje finansowe świadczące usługi faktoringu. Faktorant to przedsiębiorca, który wystawia faktury swoim kontrahentom. Wierzytelności to należności z tytułu faktur – rozpoczyna ekspert z Bibby Financial Services.

Bez faktoringu przepływ zobowiązań ma miejsce między przedsiębiorcą a dłużnikami. W faktoringu są trzy strony transakcji: faktorant (przedsiębiorca) wystawioną fakturę zbywa, czyli sprzedaje faktorowi, a ten na jego konto przesyła zaliczkę w wysokości określonej w umowie (najczęściej od 50 do 90% wartości faktury); kontrahent (dłużnik, czyli płatnik) wpłaca należność na koto faktora, a ten zwraca faktorantowi (przedsiębiorcy) brakującą resztę należności.

Jakie problemy rozwiązuje faktoring?

Faktoring to sposób na poprawienie płynności finansowej firmy. W przypadku faktur z terminami płatności odroczonymi na 90, a nawet 180 dni to najlepszy sposób na szybki zwrot pieniędzy. W praktyce wygląda to tak: faktorant wystawia fakturę kontrahentowi, przekazuje ją do faktora, a ten przelewa na jego konto kwotę wynikającą z umowy. Gdy kontrahent ureguluje płatność, na konto przedsiębiorcy firma faktoringowa wypłaca resztę należności. Skrócenie czasu oczekiwania na płatność ze 180 dni do 1 godziny robi ogromną różnicę! W ten sposób postrzegany faktoring przyjmuje postać kredytu kupieckiego – jest zewnętrznym źródłem finansowania przedsiębiorstwa. Warto dodać, że dla firm mających problemy z uzyskaniem kredytów obrotowych faktoring może być jedynym źródłem środków zewnętrznych.

Kiedy firma powinna rozważyć wzięcie faktoringu?

Nieporozumieniem jest postrzeganie faktoringu jako ratunku dla firm zagrożonych plajtą z tytułu zaległości kontrahentów – takie przedsiębiorstwa nie mają szans na zawarcie umowy na usługi faktoringu. Zdrowe finanse, to podstawa – firma faktoringowa, zanim zdecyduje się na współpracę prześwietla przedsiębiorców pod tym względem. Usługi faktoringu nie dotyczą zaległości przeterminowanych czy spornych – w takiej sytuacji trzeba szukać windykatora, a nie faktora.

Wzięcie faktoringu powinna rozważyć firma, która:

 • Współpracuje z dużą ilością odbiorców płacących w terminie, no może z niewielkimi opóźnieniami,
 • Wśród odbiorców usług nie ma podmiotów powiązanych z nią kapitałowo i/lub osobowo,
 • Nie ma zakazu cesji wierzytelności,
 • Wystawia dużo faktur z terminami powyżej 30 dni,
 • Ma problemy finansowe z powodu niemożności wzięcia kredytu bankowego, ale posiada szerokie grono kontrahentów w bardzo dobrej kondycji finansowej,
 • Chce zwiększyć sprzedaż i szuka dodatkowych źródeł finansowania tego projektu.

Nie bez znaczenia jest także wysokość marży, jaką przedsiębiorstwo stosuje na swoje produkty. Cena faktoringu do niskich nie należy, więc marża musi być na tyle wysoka, aby po zapłaceniu za usługi faktora coś pozostało na koncie faktoranta. W ten sposób przechodzimy do pytania o koszt faktoringu.

Ile kosztuje faktoring?

Usługi faktoringu nie należą do najtańszych, więc warto dobrze wczytać się w postanowienia umowy o współpracy, gdzie wyszczególnione powinny być wszystkie należności za usługi. Całość finansowania faktoringu leży po stronie faktoranta (przedsiębiorcy).

Najczęściej spotykane opłaty to:

 1. Prowizja przygotowawcza – opłata aranżacyjna (administracyjna) za rozpatrzenie wniosku, sporządzenie dokumentacji, administrowanie umową.
 2. Prowizja obrotowa od nabytej wierzytelności - % od kwoty faktury.
 3. Odsetki za udzielone finansowanie liczone jak w kredytach – kwoty naliczane od wypłaconej zaliczki w oparciu o WIBOR 1M.
 4. Prowizja od niewykorzystanego limitu - % pobierany w odstępach miesiąca, kwartału lub roku.

Poza tym faktor może pobierać wynagrodzenie z tytułu opóźnień w spłatach należności wynikających z kontraktu, przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużników, dostęp do serwisu faktoringowego, wprowadzanie zmian, korekt czy aneksów do umowy.

Co wpływa na koszt faktoringu?

Cena faktoringu uzależniona jest przede wszystkim od:

 • Wysokości limitu faktoringowego (kwota maksymalna i minimalna) oraz prowizji za jego niewykorzystanie,
 • Rodzaju wykupionej usługi – ma to związek z zakresem usług oraz rodzajem faktoringu; w faktoringu pełnym faktor bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za wierzytelności; niepełny faktoring ryzyko niewywiązania się z zapłaty pozostawia po stronie przedsiębiorcy – niezapłacone faktury wracają do niego; w faktoringu mieszanym odpowiedzialność dzielona jest między stronami umowy,
 • Długość terminów płatności faktur oraz wartość faktury,
 • Ilość faktur – operacji w miesiącu.

Faktorzy biorą pod uwagę również czas funkcjonowania firmy, sposób prowadzenia rozliczeń finansowych, dotychczasowy przebieg współpracy przedsiębiorcy z kontrahentami. Znaczenia ma także branża oraz reputacja faktoranta.

Koszty faktoringu – czy to się opłaca?

Faktoring ma wiele zalet, ale posiada także wady. Firmy faktoringowe nie podpisują umów w zakresie finansowania sprzedaży gotówkowej, detalicznej oraz komisowej. Opłaty za usługi mogą znacznie obciążać faktoranta, szczególnie w przypadku umów na faktoring pełen. Czasem bywa, że związanie się umową z faktorem nie jest dobrze oceniane przez kontrahentów.

Niewątpliwie zalet faktoringu jest więcej:

 • szybki dopływ kapitału obrotowego,
 • utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa,
 • niższe opłaty w porównaniu z kredytami bankowymi; nie ma konieczności udzielania zabezpieczeń typu hipoteka lub zastaw,
 • łatwa i szybka procedura zawierania umowy faktoringowej - mniej biurokracji i wymogów niż w przypadku kredytów bankowych,
 • poprawa konkurencyjności na rynku poprzez wydłużenie terminów płatności,
 • przy faktoringu pełnym możliwość przeniesienia ryzyka niewypłacalności na faktora.

Faktoring to rozwiązanie dla wszystkich, również mniejszych firm, którzy mimo problemów z płynnością stawiają na dalszy rozwój przedsiębiorstwa. Bez oczekiwania na niepewne decyzje banków, w prosty sposób można zawrzeć umowę dającą wiele korzyści dla wzmocnienia struktury finansowej firmy – podsumowuje ekspert z Bibby Financial Services.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.