Kadry i płace: Zasiłek chorobowy dla kierowcy przewozowego w kraju i za granicą z perspektywy ZUS

Jerzy Biernacki
02.11.2023

Jednym z kluczowych aspektów zarządzania kadrami i płacą jest odpowiednie rozumienie i stosowanie przepisów związanych z zasiłkiem chorobowym. Ta tematyka jest szczególnie istotna w przypadku pracowników, takich jak kierowcy, którzy wykonują przewozy zarówno w kraju, jak i za granicą. Jakie są aktualne wytyczne ZUS w tej kwestii? Oto podsumowanie najważniejszych kwestii.

Zasiłek chorobowy ZUS: Podstawy obliczeń

Kiedy mówimy o zasiłku chorobowym dla kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe, musimy brać pod uwagę specyfikę jego pracy. Kierowcy często pracują w różnych miejscach – czasem tylko w Polsce, a innym razem przekraczają granice kraju. Takie zmienne warunki wpływają na sposób obliczania zasiłku.

W związku z tym, ZUS przedstawił ogólne zasady obliczania podstawy wymiaru świadczenia chorobowego, które dotyczą również kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe. Są one zgodne z ogólnymi zasadami dla pracowników, ale z pewnymi modyfikacjami dla tych, którzy wykonują pracę za granicą.

Kiedy stosować specjalne zasady?

Specjalne zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru świadczenia chorobowego dla kierowców pracujących za granicą powinny być stosowane tylko w miesiącach, gdy pracownik wykonywał pracę poza granicami Polski, niezależnie od tego, czy był to cały miesiąc, czy tylko jego część. Jeśli kierowca pracował wyłącznie w Polsce, obowiązują go ogólne zasady dla wszystkich pracowników.

Kluczowe zasady ustalania podstawy wymiaru świadczenia chorobowego

Ogólnie rzecz biorąc, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi średnie miesięczne wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy (lub krótszy okres, jeśli pracownik był zatrudniony krócej). To wynagrodzenie to de facto przychód pracownika po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.

Jeśli chodzi o szczegóły, są pewne różnice w zależności od tego, czy praca była wykonywana tylko w kraju czy również za granicą, dotyczące m.in. uzupełniania wynagrodzenia czy uwzględniania składników wynagrodzenia.

Podsumowanie

Kadry i płace to niełatwe zadanie w firmie, które wymaga nie tylko doświadczenia, ale także znajomości aktualnych przepisów. Dla pracodawców zatrudniających kierowców wykonujących przewozy międzynarodowe jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę specyfikę ich pracy. Dlatego też warto być na bieżąco z wytycznymi ZUS i dostosowywać do nich swoje działania.

Nie czekaj, zdecyduj się na nowoczesność i efektywność w zarządzaniu finansami Twojego biznesu. Wybierz biuro rachunkowe WARIDO Accounting Sp. z o. o. i doświadcz profesjonalizmu w erze cyfrowej. Razem z nami Twoja firma będzie zawsze krok przed konkurencją! 

  • Zadzwoń do nas: + 48 537 726 726

Informacja prasowa

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie