Faktoring online - jak finansować faktury szybko przez internet?

Maciej Piwowski
15.07.2020

Faktoring jest obecny na polskim rynku od ponad dwudziestu lat. Pomimo że wartość obrotów firm należących do Polskiego Związku Faktorów (PZF) w 2019 roku przekroczyła 250 mld zł rocznie, wśród wielu przedsiębiorców nie widać zainteresowania tego typu usługami. Jest to o ile ciekawe, że faktoring nie jest usługą nową, a to nowości budzą najczęściej nieufność. Winy za taki stan rzeczy należy po części upatrywać w mitach, które narosły wokół faktoringu. Wiele z nich nie jest prawdziwych, a inne wymagają dokładnego zapoznania z tematem i dopasowania oferty do własnych potrzeb.

Faktoring online 

Faktoring online - finansowanie faktur firmowych przez internet to niezwykle wygodna forma wnioskowania. Obecna technologia pozwala przedsiębiorcom na znaczne ograniczenie czasu potrzebnego na załatwienie niezbędnych formalności. Do takich firm zaliczyć należy Finea i SMEO, które oferują swoim klientom faktoring online.

Faktoring i główne mity z nim związane 

Jak wspomnieliśmy we wstępie, wokół faktoringu narosło wiele niepotrzebnych mitów. Do głównych z nich zaliczamy:

  • Z faktoringu mogą korzystać tylko duże przedsiębiorstwa - nie jest to prawdą. Wiele firm również na wczesnym etapie rozwoju może skorzystać z usług faktoringu.
  • Faktoring to forma windykacji należności, po który sięga się, gdy kontrahenci nam nie płacą. - To kolejny mit, który może zniechęcać do tej formy finansowania. Celem faktoringu jest zapewnienie firmie płynności finansowej i niedopuszczenie do zatorów płatniczych.
  • Faktoring to praktycznie to samo co kredyt - Kredyt i faktoring to produkty finansowe. To je łączy. Mają jednak wiele różnic i skierowane są do nieco innej grupy klientów.

Przede wszystkim uzyskanie kredytu wymaga od firmy spełnienia o wiele większych wymogów niż skorzystanie z faktoringu. Ten ostatni dostępny jest nawet dla nowopowstałych firm. O ile uzyskanie kredytu opiera się na kondycji ubiegającej się o niego firmy, o tyle faktoring bazuje na opinii odbiorcy faktury, a nie jedynie na starającym się o faktoring.

Czym różnią się od siebie faktoring pełny i niepełny?

Pomimo że na rynku dostępne są różne rodzaje faktoringu, do najchętniej wybieranych należą:
faktoring pełny oraz faktoring niepełny. Czym się one różnią oraz jakie kryteria sprawiają, że firma wybiera jeden bądź drugi rodzaj? Pora na krótkie omówienie podstawowych różnic.

Faktoring pełny (bez regresu) nazywany również właściwym lub z przejęciem ryzyka. Jego główną zaletą jest zabezpieczenie się na wypadek niewypłacalności kontrahenta. Faktoring pełny wymaga ubezpieczenia należności przez faktora lub dokonania cesji z polisy ubezpieczeniowej, którą przedsiębiorca zawarł wcześniej z towarzystwem ubezpieczeniowym. Faktoring ten polecany jest firmom, które dopiero rozpoczynają współpracę z nowym kontrahentem i chcą uniknąć zatorów płatniczych.

Faktoring niepełny (faktoring z regresem), nazywany również niewłaściwym. Ta forma faktoringu tym różni się od jego wersji z regresem, iż faktor wykupuje od przedsiębiorstwa należności bez przejęcia ryzyka ewentualnej niewypłacalności kontrahenta. W praktyce oznacza to, że jeśli faktor nie otrzyma na czas zapłaty od kontrahenta, przedsiębiorca, który skorzystał z faktoringu, zobowiązany jest do zwrotu faktorowi otrzymanej wcześniej zaliczki na poczet wykupu należności. Faktoring niepełny to rozwiązanie zalecane firmom obecnym na rynku od dłuższego czasu, które znają swoich kontrahentów i wiedzą, na co mogą z ich strony liczyć.

W obu przypadkach kluczowym kryterium przy wyborze faktoringu powinno być określenie ryzyka niewypłacalności dłużnika. Znajomość branży, jej sezonowość, jak również ilość kontrahentów, z którymi współpracujemy, to wszystko należy brać pod uwagę wybierając, określoną formę faktoringu.

Zalety finansowania faktur poprzez faktoring sprzedażowy

Główne zalety finansowania faktur to:

  • pozyskanie środków na bieżące finansowania działalności,
  • duża elastyczność wobec potrzeb firmy (różne rodzaje faktoringu i różne poziomy ryzyka),
  • dużo szersza dostępność wobec kredytu bankowego,
  • faktoring nie obniża zdolności kredytowej.

Podsumowując, faktoring nie jest tak trudnym i skomplikowanym produktem jak mogłoby się wydawać. Rosnąca konkurencja wśród firm świadczących usługi tego typu sprawia, że jest on coraz łatwiej dostępny również dla niewielkich przedsiębiorstw. Mamy nadzieję, że powyższy tekst rozjaśnił niektóre kwestie z tym związane.

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.