Domestos w firmie – czy potrzebna jest karta charakterystyki?

Mateusz Rąbalski
03.06.2019

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę liczne obowiązki, do których należy między innymi sporządzenie kart charakterystyki substancji chemicznych dla każdej substancji niebezpiecznej używanej przez pracowników w związku ze świadczeniem pracy. Wbrew pozorom, nie dotyczy to tylko takich substancji czy mieszanin, ze strony których zagrożenie jest oczywiste (np. benzyna, azbest czy różnego rodzaju rozpuszczalniki) ale też środków myjących czy popularnie używanych do czyszczenia firmowych łazienek.

Obowiązki pracodawcy

Art. 221 § 2 kodeksu pracy stanowi, że "Niedopuszczalne jest stosowanie substancji niebezpiecznej, mieszaniny niebezpiecznej, substancji stwarzającej zagrożenie lub mieszaniny stwarzającej zagrożenie bez posiadania aktualnego spisu tych substancji i mieszanin oraz kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem."

Co oznacza to dla pracodawcy, dajmy na to właściciela firmy sprzątającej, którego pracownicy używają środków czyszczących w związku z wykonywaniem swoich codziennych obowiązków? W myśl obowiązujących przepisów, to na pracodawcy spoczywa obowiązek ustalenia, które substancje są niebezpieczne oraz sporządzenie ich spisu a także posiadanie kart charakterystyki i zapewnienia bezpiecznych opakowań.

Karta charakterystyki dla Domestosa?

Ustalenie, czy dana substancja lub mieszanina w przypadku środków komercyjnych należy do niebezpiecznych nie jest trudne - każdy producent legalnie rozprowadzający towary na terenie Unii Europejskiej ma obowiązek sporządzenia karty charakterystyki dla produktu, który tego wymaga - sprawdź, jak wygląda przykładowa karta charakterystyki substancji chemicznej tutaj.

Dlatego działanie pracodawcy ogranicza się w tym przypadku jedynie do przechowywania karty dla danego produktu, co nie jest skomplikowane - wytwórcy środków chemicznych (dotyczy to również Domestosa) udostępniają je najczęściej na swoich stronach internetowych, skąd każdy może je pobrać.

Kiedy pracodawca musi zadbać o wyrobienie karty?

W przypadku kiedy pracodawca jest producentem substancji chemicznych, lub korzysta ze środków spoza Unii Europejskiej (wytwórców nie obowiązują wtedy unijne przepisy i nie mają obowiązku zapewniania odbiorcom kart charakterystyki zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem unijnym REACH) to na pracodawcy spoczywa obowiązek przygotowania karty zawierającej wymagane przepisami dane. W tej sytuacji, najlepiej zwrócić się do firmy posiadającej uprawnienia do sporządzania kart charakterystyki substancji chemicznej zlecając jej to zadanie.

 

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.