Czy Fundusze ETF są odpowiednie dla każdego inwestora?

Marek Szydełko
05.09.2023

Obecnie jednym z najpopularniejszych instrumentów inwestycyjnych stają się fundusze ETF. Dzięki swej prostocie oraz bardzo dużej płynności coraz większa liczba inwestorów zaczyna się nimi interesować. Zastanówmy się, czy fundusze ETF są odpowiednie dla każdego inwestora, a zwłaszcza dla inwestora indywidualnego. Poniżej przedstawimy też, jak bardzo trzeba być zaawansowanym, aby odnosić sukcesy na tym instrumencie.

Co to są fundusze ETF?

Fundusze ETF to pochodny instrument inwestycyjny łączący cechy funduszy inwestycyjnych i akcji. Fundusze te notowane są na giełdach i starają się odzwierciedlać wydajność określonego indeksu lub sektora rynkowego. Idea funduszy ETF polega na kupowaniu i sprzedawaniu jednostek funduszu na rynku wtórnym. Jak widać, funduszami ETF można handlować podobnie jak akcjami spółek.

Główne zalety funduszy ETF

Największa zaletą funduszy ETF jest dywersyfikacja aktywów. Bardzo często śledzą one szerokie indeksy rynkowe lub konkretne sektory, tzn. skupiają się na akcjach kilkudziesięciu spółek. Dzięki temu kupując jednostki jednego funduszy, możemy osiągnąć dywersyfikację swojego portfela bez konieczności zakupu wielu różnych akcji. Jeżeli na jednej akcji zaobserwujemy spadek, zostanie on zrównoważony na wzrostach innych.

W porównaniu do innych funduszy, ETF-y obarczone są niskimi koszty związanymi z zarządzaniem i transakcjami. Często zdarza się, że samo uczestnictwo w funduszu jest darmowe i płaci się tylko prowizje za transakcje.

Notowanie funduszy ETF na giełdzie powoduje, że odznaczają się wysoką płynnością. Transakcji kupna i sprzedaży można dokonywać w czasie rzeczywistym w trakcie otwarcia giełd. Najczęściej transakcje dostępne są przez pięć dni w tygodniu.

Dużą zaletą funduszy ETF jest przejrzystość ich struktury. Skład portfela jest jawny i łatwo dostępny, poza tym zarządcy funduszy podlegają kontroli urzędów nadzoru takich jak SEC w Stanach Zjednoczonych czy Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce.

Czy każdy może zainwestować w fundusze ETF?

Teoretycznie oraz praktycznie każdy inwestor może inwestować w ETF-y. Obecnie wystarczy tylko konto na platformie brokera, np. Saxo i możemy wziąć udział w handlu tymi instrumentami. Mimo licznych zalet, fundusze ETF niekoniecznie są jednak odpowiednie dla każdego inwestora. Istnieje kilka czynników, które przed decyzją o inwestycji warto wziąć pod uwagę.

Najważniejsze jest, aby instrumenty inwestycyjne pasowały do założonych przez nas celów inwestycyjnych. Osoby poszukujące krótkoterminowych zysków mogą preferować bardziej agresywne strategie inwestycyjne, jak np. Forex albo rynek futures. W przypadku stosowania strategii o niskim ryzyku i próbie osiągnięcia stabilnego wzrostu bardziej adekwatny może stać się wybór obligacji.

Z naszymi celami oraz strategią inwestycyjną powiązany jest również poziom ryzyka, jaki akceptujemy. Choć fundusze ETF dywersyfikują ryzyko, cały czas podlegają wahaniom rynkowym. Nie zawsze wahania te odzwierciedlają jeden do jednego wahania aktywów bazowych. Również pomiędzy poszczególnymi funduszami stopień ryzyka może być inny. Fundusze na złoto charakteryzują się innym ryzykiem niż fundusze na indeksy sektorowe czy akcje.

Jak przy każdym sposobie inwestowania, również inwestowanie w fundusze ETF wymaga pewnej wiedzy na temat działania rynków finansowych i instrumentów inwestycyjnych. Osoby początkujące mogą potrzebować więcej czasu na zrozumienie zasad działania funduszy ETF. Dlatego mogą wybrać bezpieczniejsza opcję inwestując tylko część dostępnych pieniędzy i testować różne strategie.

Jedną z mniej istotnych, ale nadal wartych zastanowienia elementów, jest sposób zarządzania funduszami ETF. Najczęściej są to fundusze pasywne, które ograniczają się tylko do śledzenia indeksów. Jeśli inwestor preferuje aktywne zarządzanie, wtedy można poszukać innych rozwiązań.

Niezależnie od naszych preferencji czy celów, fundusze ETF są warte rozważenia. Jeżeli nie chcemy, aby stanowiły rdzeń naszych inwestycji, zawsze mogą być dobrą opcją do dywersyfikacji portfela i zmniejszenia poziomu ryzyka. Jeżeli sami nie czujemy się zaawansowani na tyle, aby podjąć decyzję, zawsze możemy skorzystać z pomocy ekspertów lub naszego brokera.

Artykuł sponsorowany

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.