Czy firmy zdążą z nowym JPK_VAT?

Krzysztof Jagielski
06.03.2020

Nowy plik JPK_VAT – o co chodzi?

JPK_VAT wraz z deklaracją to dokument w formie elektronicznej. Nowa struktura składa się z dwóch części, a mianowicie ewidencji VAT zawierającej dane o zakupach i sprzedaży, które wynikają z ewidencji VAT za dany okres, a także deklaracji VAT (VAT-7 i VAT-7K). W nowym pliku znajdą się zatem pozycje, które do tej pory zawarte były w deklaracji VAT-7 (VAT-7K), a także inne dane umożliwiające weryfikację poprawności składanego rozliczenia.

Do składania JPK_VAT zobowiązani będą wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.

Obowiązek ten obejmie:

 • Od 1 kwietnia 2020 r. – duże przedsiębiorstwa (średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorców – dobrowolnie),
 • Od 1 lipca 2020 r. – średnie i małe przedsiębiorstwa oraz mikroprzedsiębiorców (obowiązkowo).

Ale uwaga: Jeżeli średnie, małe przedsiębiorstwo lub mikroprzedsiębiorca zdecydują się na skorzystanie z możliwości składania JPK_VAT za okresy od 1 kwietnia 2020 r. to nie będą oni mogli wrócić do rozliczania na wcześniejszych zasadach.

Dodatkowo od 1 lipca 2020 r. deklaracje VAT-7 i VAT-7K będzie można składać wyłącznie przy wykorzystaniu pliku JPK_VAT.

JPK_VAT zastąpi następujące deklaracje:

 • VAT-7 (miesięczny - JPK_V7M) lub VAT-7K (kwartalny - JPK_V7K),
 • VAT-ZZ (wniosek o zwrot podatku przy transakcjach nierealizowanych na terytorium kraju, o zwrot w momencie braku sprzedaży opodatkowanej we wskazanym okresie rozliczeniowym),
 • VAT – ZK (wniosek o zwrot kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej),
 • VAT-ZT (wniosek o przyspieszenie zwrotu podatku),
 • Inne wnioski dołączane do deklaracji VAT-7/VAT-7K ,

Nowy plik nie obejmie natomiast skróconej deklaracji VAT w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych ryczałtem (VAT-12) oraz pozostałych deklaracji (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, czy VAT-14).

Środowisko testowe stworzone dla JPK_VAT

Leszek Syguła, Dyrektor Departamentu Analiz w Ministerstwie Finansów zapowiedział, że do końca lutego 2020 r. resort udostępni środowisko testowe dla nowej bramki JPK_VAT. Możliwość przetestowania sposobu wysyłki oraz odbioru nowej struktury otrzymają wszyscy przedsiębiorcy wysyłających JPK_VAT bez względu na to, czy rozliczają się oni miesięcznie, czy też kwartalnie.

"Zamiast wysyłania odrębnie dwóch informacji: deklaracji VAT-7 i ewidencji sprzedaży i zakupów VAT, będzie to przesyłane w jednym pliku do Krajowej Administracji Skarbowej (…) Uruchomienie bramki testowej polega na tym, że chcemy, żeby przedsiębiorcy, którzy wykorzystują u siebie systemy finansowo-księgowe mogli sprawdzić, czy ich JPK jest poprawnie wysyłany i przyjmowany przez oprogramowanie Ministerstwa Finansów. Pozwala to także resortowi finansów zweryfikować, czy jest w stanie przyjmować te pliki od przedsiębiorców" - powiedział Leszek Syguła.

Czy firmy zdążą z nowym JPK_VAT?

Odpowiedzi na tak zadane pytanie podjęła się konfederacja Lewiatan czyli organizacja pozarządowa reprezentująca interesy polskich przedsiębiorców prywatnych. Jej zdaniem prawdopodobne jest, że – z powodu zbyt krótkiego czasu na wdrożenie nowych rozwiązań - przedsiębiorstwa nie zdążą z dostosowaniem się do zmian.

Powodem obranego przez Lewiatana stanowiska jest fakt, że – zdaniem ekspertów - JPK_V7M / V7K to skomplikowana struktura, która niejako wymusi na przedsiębiorcach dokonanie czasochłonnej i wielowymiarowej analizy. Celem takowej jest wprowadzenie odpowiednich oznaczeń dla usług, typów (procedur) transakcji oraz typów dokumentów. Wspomniane działanie ma umożliwić uzyskanie z systemów księgowych wymaganych danych i informacji. Z punktu widzenia przedsiębiorców oznacza to zatem zmianę istniejących procesów, schematów księgowych, a w niektórych przypadkach wdrożenie nowych procesów.

Jak stwierdził Radosław Kowalski, doradca podatkowy: „Tym razem nie chodzi o drobny lifting, kosmetyczne zmiany, a o gruntowną przebudowę. Jest to o tyle ważne, że wprowadzenie nowego schematu JPK_VAT, i wreszcie zapisanie obowiązków w tym zakresie w ustawie o VAT, idzie w parze z modyfikacją zasad prowadzenia ewidencji VAT oraz z wprowadzeniem obowiązku składania deklaracji VAT w formie JPK (JPK-V7M lub JPK-V7K). Innymi słowy zapowiadane uproszczenie powodowane „likwidacją deklaracji VAT” to w żadnym razie nie jest ułatwienie, tak jak nie jest to likwidacja deklaracji”.

Problemy wynikające z wprowadzenia JPK_VAT

Pomimo zbliżającego się terminu wejścia w życie nowej struktury, wielu przedsiębiorców wciąż zwleka z wdrożeniem odpowiednich zmian. Eksperci ostrzegają jednak, że – wbrew pozorom wgranie do systemu finansowo-księgowego wykorzystywanego dla potrzeb prowadzenia ewidencji i sporządzania deklaracji oraz JPK_VAT nowego schematu nie wystarczy. JPK_VAT wymusi bowiem na przedsiębiorcach konieczność znakowania wybranych transakcji. Chodzi o przyporządkowanie do wybranych grup towarów lub usług wskazanych w rozporządzeniu (GTU) oraz właściwe opisanie oznaczeniami od 01 do 13 realizowanych towarów i usług.

„Do tej pory wystarczało, że księgowy generalnie rozpoznawał typ dokumentu (faktura/paragon itp.), wiedział, czy dotyczy zakupu/sprzedaży materiałów, towarów, kosztów czy środków trwałych. No i oczywiście musiał rozpoznać właściwie kontrahenta (krajowy/zagraniczny)” stwierdza dr Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta.

Z chwilą wejścia w życie nowej struktury taka wiedza nie wystarczy. Konieczne będzie bowiem wskazanie, w jakiej grupie towarowej znajduje się każdy z produktów.

„Może np. jedna z pozycji tajemniczo nazwanych przez magazynierów np. FX-200 oznaczać jakieś urządzenie elektroniczne, dla którego występuje obowiązek wprowadzenia oznaczenia (dotyczy to wyłącznie pliku JPK_VAT – nie ma obowiązku wprowadzania takiego oznaczenia na fakturze) grupy „06”. Ponadto, w związku z tym, że sprzedaliśmy usługę transportową, przy tej fakturze w pliku JPK_VAT powinno pojawić się oznaczenie grupy „13”. Jeśli na dodatek sprzedamy to w ramach sprzedaży wysyłkowej za granicę, to okaże się, że w pliku JPK_VAT powinno pojawić się oznaczenie „SW” zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu danych. – stwierdza Agnieszka Baklarz.

Hogart JPK

Wejście w życie JPK_VAT oznacza dla przedsiębiorców dużą ilość pracy. Co gorsza, będzie to praca pod presją czasu. Jak zostało to już wspomniane, samo wgranie do systemu finansowo-księgowego nowego schematu nie wystarczy. Z tego względu należy jak najszybciej zaopatrzyć się w odpowiednie rozwiązania technologiczne. Godnym polecenia programem jest Hogart JPK czyli aplikacja dopasowana do najnowszych przepisów jest Hogart JPK. Hogart JPK umożliwia pełną kontrolę procesu generowania plików w formacie JPK (XML) wraz z walidacją ładowania, przetwarzania i generowania danych. Hogart JPK to także repozytorium wygenerowanych i przekazanych danych do kontroli wraz z możliwością ich ponownego przywołania, przeglądania, filtrowania i grupowania.

Narzędzie obsługuje wszystkie struktury pliku JPK: JPK_VAT, JPK_KR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_PKPIR, JPK_WB oraz JPK_EWP.

Hogart JPK współpracuje z programami ERP: SAP, SunSystems, JD Edwards, Infor SyteLine, Oracle, CDN XL, Exact Globe, iSCALA, Microsoft Dynamics, Simple, SoftLab, Teta, IFS,Baan.

Program Hogart JPK umożliwia:

 • Generowanie plików w formacie JPK
 • Próbny przebieg generowania plików JPK
 • Pobieranie danych wg zaawansowanych, zdefiniowanych kryteriów
 • Archiwizację plików xml
 • Wyszukiwanie, grupowanie i filtrowanie danych
 • Raport w układzie danych deklaracji VAT7
 • Web service'y dla wszystkich struktur (środowiska produkcyjne i testowe)
 • Pobieranie, wydruk i archiwizowanie UPO ze strony Ministerstwa

Więcej informacji na stronie Hogart: https://hba.hogart.com.pl

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.