Biała lista podatników VAT - jak z niej skorzystać?

Jerzy Biernacki
13.12.2019

Jeszcze jakiś czas temu funkcjonowały trzy listy podatników VAT. Po nowelizacji przepisów lista jest tylko jedna. Zadaniem tzw. białej listy podatników VAT jest pomoc w ocenie, czy dany podatnik w należyty sposób wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych. Można więc łatwiej sprawdzić jego wiarygodność.

Czym właściwie jest biała lista podatników VAT i co zawiera?

Biała lista podatników VAT obejmuje podatników VAT, zarówno czynnych, jak i zwolnionych. Są tam również ci podatnicy, których naczelnik US jeszcze nie zdążył zarejestrować oraz podatnicy wykreśleni z rejestru jako podatnicy VAT. Dotyczy to ponadto podatników, których rejestracja została przywrócona.

Jakie dane można znaleźć na liście? Nazwy firm, imiona i nazwiska podatników, numery NIP, REGON i PESEL oraz numery KRS. Znajdują się tam także adresy, pod którymi firmy są zarejestrowane czy prowadzą działalność. Na białej liście podatników umieszczone zostały również dane osobowe osób wchodzących w skład organów uprawnionych do reprezentowania danych podmiotów, a także dane wspólników. Przy ich przeglądaniu zapoznać się można z datą rejestracji firmy lub ewentualną jej odmową, numerami rachunków rozliczeniowych, imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej itd.

W zasadzie można przyjąć, że biała lista jest internetowym wykazem podatników VAT, który prowadzi szef Krajowej Administracji. Dostęp do niego jest zupełnie bezpłatny i to przez całą dobę. Co więcej, dane są regularnie aktualizowane (każdego dnia). W ten sposób nie ma np. ryzyka, że przelew zostanie dokonany na nieaktualne konto bankowe.

Biała lista podatników VAT funkcjonuje od dnia 1 września 2019 roku. W praktyce jednak część przepisów, które dotyczą sankcji za dokonanie płatności na inny rachunek niż ten podatny w wykazie, obowiązywać będzie dopiero od dnia 1 stycznia 2020 r.

Jak korzystać z białej listy podatników VAT?

Od 1 września 2019 r. istnieje możliwość sprawdzania kontrahentów za sprawą białej listy podatników VAT. Można to zrobić za pomocą interfejsu API lub wyszukiwarki MF.

Wprawdzie korzystać z wykazu nie trzeba, ale brak weryfikacji kontrahenta na liście przynieść może negatywne skutki. Brane będzie to m.in. pod uwagę przy ustalaniu prawa do odliczania podatku VAT. Ponadto trzeba się wówczas liczyć z ryzykiem poniesienia odpowiedzialności za zaległości w płatności faktury, w części, która dotyczy VAT, a wynika z niezweryfikowania płatności (tak będzie od 1 stycznia 2020 roku).

Resort finansów przygotował wyszukiwarkę, w której sprawdzić można dane podatników VAT, podmiotów, którym odmówiono rejestracji czy podmiotów wykreślonych z rejestru. Wykaz znajduje się także na stronie CEIDG. W celu znalezienie danego podmioty wystarczy wpisać jedną z następujących danych – numer REGON, numer NIP, numer konta bankowego czy nazwę lub jej fragment. Dodatkowo należy zaznaczyć dzień, z którego informacja ma być uzyskana. Każde potwierdzenie można w wygodny sposób wydrukować. Istnieje też możliwość zapisu danych w postaci pliku PDF.

Więcej na temat finansów i prawa dotyczącego firm mogą Państwo przeczytać na stronie: http://www.ozogtomczykowski.pl/

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.