Apteczki w firmie: co trzeba o tym wiedzieć?

Mateusz Rąbalski
07.09.2020

Powszechnie wiadomo, że obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Często jednak nie wiemy, jaki jest tego zakres. Do tej kategorii zaliczymy również udostępnienie odpowiedniej liczby dobrze wyposażonych apteczek. Pracodawcy nie zawsze wiedzą, jakie obowiązują tutaj zalecenia, dlatego wszystkie najważniejsze kwestie wyjaśniamy w naszym poradniku.

Ile apteczek musi się znajdować w zakładzie pracy?

Obowiązujące w Polsce przepisy tego nie precyzują. W prawodawstwie znajdziemy jedynie informację, że liczba apteczek powinna być adekwatna do liczby osób przebywających w budynku – nie tylko pracowników, ale też chociażby klientów. Trzeba się tutaj kierować zdrowym rozsądkiem, bo wiadomo przecież, że więcej apteczek będzie potrzebnych w zakładzie przemysłowym, a mniej w biurze czy urzędzie.

Ważne!

Liczbę apteczek określa się w oparciu o ocenę zagrożenia, której dokonuje się indywidualnie. Warto to zlecić inspektorowi BHP, który sporządzi ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych stanowisk.

Lokalizacja apteczek

Tutaj również nie obowiązują żadne sztywne kryteria. Wymaga się jedynie, aby pracownicy i inne osoby przebywające na terenie zakładu pracy miały swobodny dostęp do apteczek. Miejsca ich zlokalizowania muszą natomiast zostać odpowiednio oznakowane, zgodnie z obowiązującą Polską Normą.

Po rozmieszczeniu apteczek pracodawca musi o tym poinformować swoich pracowników oraz określić to wraz z zasadami użytkowania apteczek w wewnątrzzakładowej procedurze – może to być chociażby regulamin firmy.

Kto odpowiada za obsługę apteczek?

Pracodawca powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za obsługę apteczek, która m.in. będzie pilnować, by były zawsze odkładane na miejsce, a ich wyposażenie uzupełniane w miarę potrzeb. Taka osoba powinna być przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz dokładnie znać zawartość każdej apteczki, a także okresowo dokonywać ich przeglądu.

Wyposażenie apteczek w firmie

Nie ma żadnych wytycznych odnośnie do wymaganego wyposażenia apteczek. Powinno ono natomiast umożliwić udzielenie pierwszej pomocy, a także być dopasowane do warunków pracy oraz liczby pracowników. Ponownie – wyposażenie apteczki musi być adekwatne do oceny ryzyka zawodowego sporządzonej przez inspektora BHP. Dodatkowo zaleca się skonsultowanie zawartości apteczki z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę lekarską w zakładzie pracy.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.