Z B2B na etat? Kiedy warto to zaproponować współpracownikowi?

Jerzy Biernacki
04.01.2024

W ostatnich kilkunastu latach na popularności wyraźnie zyskiwał model, w którym pracodawcy „wypychali” pracowników etatowych na samozatrudnienie, co pozwalało znacząco obniżyć koszty. Od pewnego czasu obserwujemy odwrotny trend. Przybywa pracodawców, którzy proponują współpracownikom na B2B przejście na etat. Kiedy ma to duży sens? Kilkoma przykładami dzielimy się w naszym poradniku.

Współpracownik de facto pracuje na etacie

Jeśli osoba, z którą współpracujesz w formule B2B, realizuje zlecenia wyłącznie dla Ciebie, robi to w sposób ciągły i nie pozyskuje innych klientów, to z prawnego punktu widzenia taka relacja ma znamiona stosunku pracy. Istnieje więc ryzyko, że w razie kontroli ZUS podważy charakter obecnej współpracy – i takich przypadków jest coraz więcej.

Warto zatem rozważyć, czy rozsądniej nie będzie po prostu zaproponować współpracownikowi przejście na etat w Twojej firmie i w ten sposób przestać uprawiać fikcję.

Masz bardzo dobrego współpracownika i nie chcesz go stracić

Jeśli współpraca w formule B2B układa się świetnie, nie masz żadnych poważnych zastrzeżeń do jakości i terminowości realizacji zamówień, to aż prosi się, aby mieć taką osobę w swoim przedsiębiorstwie na stałe.

W czasach, gdy firmy mają ogromne problemy z rekrutacją wartościowych pracowników, nie warto ryzykować, że sprawdzona osoba na B2B pewnego dnia oznajmi zakończenie działalności i przejście na etat np. w konkurencyjnym przedsiębiorstwie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że w Polsce są coraz gorsze warunki do pracy na własny rachunek (ciągłe podwyżki podatków i innych obciążeń, rosnące koszty stałe etc.).

Współpracownik pozyskuje coraz więcej klientów zewnętrznych

Jest to nieuniknione w sytuacji, gdy Twój współpracownik rzeczywiście jest dobrej klasy specjalistą i chce się rozwijać w ramach prowadzonej działalności. Stanowi to natomiast zagrożenie dla Twojego biznesu – w pewnym momencie może się okazać, że nie jesteś już atrakcyjnym partnerem dla współpracownika, który skupi się na obsłudze innych klientów.

Wyczuwając to i chcąc uniknąć podobnego scenariusza, uprzedź fakty i zaproponuj współpracownikowi przejście na umowę o pracę – oczywiście na bardzo dobrych warunkach.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie