Uproszczona procedura zatrudnia pracowników z Ukrainy (i nie tylko). Poznaj szczegóły

Maciej Piwowski
11.03.2022

Nie ma wątpliwości, że długofalowo najlepszą formą pomocy ukraińskim uchodźcom w Polsce jest zapewnienie im legalnej pracy. Polscy pracodawcy już masowo odpowiedzieli na ten postulat, właśnie otrzymując konkretne narzędzie umożliwiające im przyspieszenie procedury zatrudniania Ukraińców, ale też Ormian, Białorusinów, Gruzinów. Mołdawian i Rosjan. O szczegółach przeczytasz w naszym artykule.

Bez pozwolenia na pracę

Najważniejsze udogodnienie jest związane z tym, że zatrudnienie cudzoziemca ze Wschodu będzie możliwe wyłącznie na podstawie oświadczenia złożonego w powiatowym urzędzie pracy. Cudzoziemiec z jednego z wymienionych krajów nie musi natomiast uzyskiwać pozwolenia na pracę. Urząd nie przeprowadzi również tzw. testu rynku pracy, co do tej pory znacznie wydłużało całą procedurę.

Warunki

Aby móc zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu w oparciu o uproszczone przepisy, należy przede wszystkim złożyć wspomniane oświadczenie w PUP oraz zagwarantować pracę na okres nie dłuższy niż 24 miesiące (cudzoziemcy będą jednak mogli legalnie przebywać na terytorium Polski przez 18 miesięcy).

Dzień rozpoczęcia pracy wskazany w oświadczeniu nie może być późniejszy niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia.

Pracodawca musi zapewnić cudzoziemcowi wynagrodzenie nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku (chodzi o zakaz dyskryminacji).

Dodatkowo na podstawie tych przepisów nie można proponować cudzoziemcowi pracy sezonowej wymagającej uzyskania specjalnego zezwolenia. Wykaz takich prac znajduje się w załączniku do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jak złożyć oświadczenie?

Można to zrobić w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, choć zależy to też od polityki konkretnego Powiatowego Urzędu Pracy – warto więc zacząć od skontaktowania się z właściwym PUP i uściślenia tej kwestii.

Za wydanie wpisu o powierzeniu pracy cudzoziemcowi pobierana jest opłata w wysokości 30 złotych. Wpisanie do ewidencji powinno nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od momentu złożenia oświadczenia – po tym czasie, jeśli urząd nie poinformuje o wydłużeniu procedury, można już legalnie zatrudnić cudzoziemca ze Wschodu.

Szczegółowe informacje na temat uproszczonej procedury zatrudniania uchodźców z Ukrainy i innych krajów ze Wschodu znajdziesz na portalu www.praca.gov.pl.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.