Obowiązki pracodawcy wobec nowego pracownika

Mateusz Rąbalski
13.11.2020

Zatrudniając nowego pracownika w firmie pracodawca musi pamiętać o dopełnieniu swoich obowiązków, jakie nakłada na niego Kodeks Pracy. Nie ma tutaj znaczenia fakt, że pracownik musi pilnie przystąpić do wykonywania powierzonych mu zadań, a pracodawca sam jest bardzo zapracowany. Przepisy mówią jasno, że w pierwszej kolejności, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do stanowiska, należy dopilnować kilku podstawowych formalności. Wymieniamy je w naszym poradniku.

Zawarcie umowy

Od tego zawsze zaczynamy, ponieważ pracownik nie może choćby kiwnąć palcem bez posiadania pisemnej umowy, w której zostały szczegółowo określone warunki zatrudnienia. Obowiązek sporządzenia i przekazania umowy spoczywa na pracodawcy.

Informacja o warunkach zatrudnienia

Taką informację pracodawca musi przekazać pracownikowi w ciągu maksymalnie 7 dni od momentu rozpoczęcia przez niego pracy. Za warunki zatrudnienia rozumie się: normę czasu pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego, długość okresu wypowiedzenia oraz częstotliwość wypłaty wynagrodzenia.

Zapoznanie pracownika ze strukturą firmy

Bardzo ważne jest to, aby możliwie najdokładniej wyjaśnić nowemu pracownikowi, gdzie właściwie podjął zatrudnienie, czego będzie się od niego wymagać, kto jest jego bezpośrednim przełożonym i z kim będzie pracować.

Instruktaż stanowiskowy

Jest obowiązkowy i może go przeprowadzić sam pracodawca, o ile posiada stosowne uprawnienia – między innymi sam odbył kurs BHP z zakresu przeprowadzania instruktażu stanowiskowego. Jeśli pracodawca nie ma takich uprawnień, powinien wyznaczyć do tego innego pracownika lub zatrudnić zewnętrznego eksperta ds. BHP.

Badania profilaktyczne

Jeśli pracownik nie ma aktualnych badań lekarskich stwierdzających, że może wykonywać pracę na danym stanowisku, obowiązkiem pracodawcy jest skierowanie go na takie badania oraz oczywiście ich opłacenie. Czas, jaki pracownik spędzi na badaniach, wlicza się normalnie do wymiaru pracy, a więc pracodawca nie może mu za to potrącić wynagrodzenia.

Szkolenie BHP

Pracownik musi odbyć takie szkolenie jeszcze przed podjęciem pracy na danym stanowisku. Ponownie: szkolenie może przeprowadzić sam pracodawca lub inna wyznaczona przez niego osoba, o ile posiada stosowne uprawnienia.

 

 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.