Kontrola zwolnienia lekarskiego pracownika – jakie prawa ma pracodawca?

Pracownicy chorują i każdy pracodawca musi być na to przygotowany. Jednak zdarza się, że pracownik wykorzystuje rzekome chorobowe, aby np. zrobić sobie wakacje poza planem urlopów lub – co gorsza – podjąć inną pracę zarobkową. Jeśli pracodawca podejrzewa nadużycie, ma prawo skontrolować podwładnego. Na czym polega kontrola zwolnienia lekarskiego pracownika i kto może ją przeprowadzić?

Wszystko zależy od liczby pracowników

Każdy pracodawca ma prawo skontrolować pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Jednak tryb takiej kontroli określają przepisy. I tak:

  • Jeśli firma zatrudnia do 20 osób – kontrolę może przeprowadzić osobiście pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba
  • Jeśli firma zatrudnia powyżej 20 osób – kontrolę na wniosek pracodawcy przeprowadza ZUS, jednak tylko wtedy, gdy pracownik pobiera zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne

Na czym polega kontrola?

Kontrola może zostać przeprowadzona w miejscu zamieszkania pracownika, miejscu jego czasowego pobytu lub gdziekolwiek, o ile jest taka konieczność (może to być np. sanatorium).

Warto wiedzieć

Jeśli pracownik jest zatrudniony także w innym zakładzie lub prowadzi działalność gospodarczą, kontroli podlegają także te miejsca.

W przypadku, gdy rzekomo chory pracownik nie przebywa w kontrolowanym miejscu, musi ten fakt uzasadnić – np. przedstawić dowód wizyty u lekarza czy na rehabilitacji. W takiej sytuacji inspekcja sprawdza, czy nie jest to działanie wbrew zaleceniom lekarza. Jeśli np. w zwolnieniu jest wyraźnie napisane, że pracownik musi leżeć w łóżku, to nie może on np. chodzić na basen.

Ważne

Dopuszcza się jednak możliwość wykonywania czynności, które służą zaspokojeniu potrzeb życiowych. Chory pracownik może więc np. iść po zakupy spożywcze.

Zabronione jest natomiast wykonywanie prac mogących pogorszyć stan zdrowia pracownika. Jeśli więc w czasie kontroli chora osoba będzie przeprowadzać remont mieszkania, to jest to podstawa do podważenia celowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Bezwarunkowo wykluczone jest również podejmowanie innej pracy zarobkowej.

Zakończenie kontroli

Kontrola zwolnienia lekarskiego kończy się sporządzeniem protokołu – pracownik ma prawo się z nim zapoznać i zgłosić swoje uwagi. Protokół trafia też do ZUS i po analizie zostaje podjęta decyzja o ewentualnym cofnięciu zasiłku chorobowego.

Pracownik może się od tego odwołać do sądu pracy lub sądu ubezpieczeń społecznych. Jeśli przegra, będzie zobowiązany do zwrotu całego pobranego zasiłku lekarskiego, z wyłączeniem okresu przypadającego na ewentualną hospitalizację.

 

Porada: Sprawdź jak skutecznie reklamować firmę... tutaj →
szczegółowy plan działań

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Poradniki dla firm1
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.