Kiedy można zwolnić ciężarną pracownicę?

Mariusz Siwko
25.03.2022

Jeden z popularnych mitów głosi, że pracodawca nie może w żadnym wypadku zwolnić pracownicy będącej w ciąży. Nie jest to prawda – Kodek pracy wprost opisuje sytuacje, kiedy jest to jak najbardziej możliwe. Szczegóły znajdziesz w naszym poradniku.

Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych

To dość ogólnikowe stwierdzenie, dlatego powołanie się na ten przepis przez pracodawcę chcącego zwolnić ciężarną pracownicę z dużym prawdopodobieństwem skończy się w Sądzie Pracy. Co należy rozumieć przez „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”? Chociażby zignorowanie polecenia pracodawcy, co naraziło firmę na duże straty finansowe, zwyzywanie klienta, pobicie innego pracownika, stosowanie mobbingu etc.

Popełnienie przestępstwa

Tutaj jednak ważna uwaga: musi to być przestępstwo oczywiste lub takie, które zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu. W tym drugim przypadku sprawa jest prosta: jeśli pracownica została skazana za jakieś przestępstwo, to niezależnie od jej stanu zdrowia pracodawca ma prawo rozwiązać z nią umowę o pracę w trybie natychmiastowym.

Nieco bardziej zawiła jest kwestia „oczywistego przestępstwa”. Tutaj znów pracodawca powinien zachować daleko idącą ostrożność i zdecydować się na rozwiązanie umowy jedynie wtedy, gdy rzeczywiście pracownica popełniła niepodważalne przestępstwo, na przykład została przyłapana na gorącym uczynku na kradzieży majątku firmy.

Zawiniona utrata uprawnień

Jeśli ciężarna pracownica z własnej winy utraciła uprawnienia niezbędne do wykonywania powierzonych jej obowiązków, to oczywiście przestaje być potrzebna pracodawcy i może zostać zwolniona pomimo jej stanu. Dobrym przykładem będzie tutaj sytuacja, w której pracodawca zatrudnił pracownicę na stanowisku instruktora nauki jazdy, natomiast ta utraciła niezbędne w tej profesji uprawnienia w wyniku np. spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu.

Likwidacja/upadłość firmy

Jeśli firma przestaje istnieć, to oczywiście automatycznie likwidowane są też wszystkie stanowiska pracy – również te zajmowane przez ciężarne pracownice. Tutaj jednak należy pamiętać, że pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownicy formalne wypowiedzenie umowy z zachowaniem obowiązującego okresu wypowiedzenia. W razie jego skrócenia pracownicy przysługuje stosowne odszkodowanie.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Na naszej stronie korzystamy z plików cookies w celu spersonalizowania reklam, więcej informacji.