Kary porządkowe: kiedy możesz je stosować?

Krzysztof Jagielski
26.02.2018

Pracownicy nie zawsze sumiennie wykonują swoje obowiązki. Jeśli upomnienia ze strony przełożonych nie przynoszą żadnych efektów, pracodawca może podjąć kolejne kroki dyscyplinujące i nałożyć na niesubordynowanego pracownika karę porządkową. Warto jednak wiedzieć, jaki jest tryb stosowania takiej kary. Przeczytasz o tym w naszym poradniku.

W tych sytuacjach możesz zastosować karę porządkową

Kara porządkowa nie jest zwyczajnym narzędziem do motywowania pracowników. Pracodawca sięga po nią tylko w konkretnych sytuacjach, czyli:

 • Gdy pracownik odmawia wykonania polecenia służbowego,
 • Gdy pracownik notorycznie spóźnia się do pracy,
 • Gdy pracownik w godzinach pracy wykonuje czynności niezwiązane ze swoimi obowiązkami służbowymi,
 • Gdy pracownik nie przestrzega przepisów BHP,
 • Gdy pracownik nie przestrzega przepisów przeciwpożarowych,
 • Gdy pracownik nie podpisuje listy obecności, nie odbija karty lub nie loguje się do wewnętrznego systemu w celu potwierdzenia swojego przyjścia do pracy,
 • Gdy pracownik ignoruje zapisy regulaminu wewnętrznego zakładu pracy,
 • Gdy pracownik nie usprawiedliwia nieobecności w pracy zgodnie z przyjętymi zasadami.

Jaką karę porządkową można nałożyć na pracownika?

Istnieją trzy podstawowe rodzaje kar porządkowych:

 • Upomnienie,
 • Nagana,
 • Kara pieniężna.

Bardzo ważne jest to, że wbrew różnym mitom pracodawcy nie obowiązuje nakaz stopniowania kar. Oznacza to, że niesubordynowany pracownik może od razu zostać ukarany karą pieniężną bez wcześniejszego upomnienia czy nagany. To do pracodawcy należy ocena skali przewinienia.

Jednak karę pieniężną, jako najdotkliwszy dla pracownika rodzaj nacisku, można nałożyć jedynie w kilku przypadkach. Chodzi o nieprzestrzeganie przepisów BHP lub przepisów przeciwpożarowych, samowolne opuszczenie miejsca pracy, stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie alkoholu w miejscu zatrudnienia.

Kara pieniężna za jedno przewinienie lub za jeden nieusprawiedliwiony dzień nieobecności w pracy, nie może być wyższa niż jednodniowa stawka wynagrodzenia pracownika. Łączna suma kar majątkowych nie może natomiast przekraczać dziesiątej części wynagrodzenia przypadającego do wypłaty (oczywiście bez składek ubezpieczeniowych, zaliczki na podatek dochodowy, potrąceń z tytułu alimentów czy zadłużenia komorniczego).

O tym także musisz pamiętać

Kary porządkowe nie mogą być nakładane równocześnie za to samo przewinienie. Pracodawca ma określony czas na nałożenie kary. Są to 2 tygodnie od momentu uzyskania informacji o zachowaniu pracownika, za które można go ukarać.

O fakcie nałożenia kary porządkowej pracownik musi zostać poinformowany pisemnie, ze wskazaniem rodzaju przewinienia. Przepisy przewidują także, że karę uznaje się za niebyłą po roku nienagannej pracy zatrudnionego.
 

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.