Jak zatrudnić obcokrajowców do pracy sezonowej?

Mateusz Rąbalski
08.12.2020

Prace sezonowe charakteryzują się tym, że są wykonywane w krótkim okresie – najczęściej latem, kiedy to wielu przedsiębiorców potrzebuje ludzi do np. zbioru truskawek czy prowadzenia punktów gastronomicznych. W warunkach bardzo niskiego realnego bezrobocia, polscy pracodawcy siłą rzeczy muszą się posiłkować obcokrajowcami. Zatrudnienie cudzoziemca do pracy sezonowej jest oczywiście możliwe, ale należy pamiętać o obowiązku dopełnienia kilku formalności. Wszystko wyjaśniamy w naszym poradniku.

Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca

O takie zezwolenie, formalnie określane, jako zezwolenie typu S, należy wystąpić zawsze przed zatrudnieniem cudzoziemca. Obowiązek ten spoczywa na pracodawcy. Wniosek składa się w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub jego miejsce zamieszkania. Ostateczną decyzję odnośnie do udzielenia zezwolenia podejmuje właściwy starosta.

Wniosek musi być kompletny i zawierać szczegółowe informacje na temat:

  • Wynagrodzenia za pracę, jakie zostanie zaoferowane cudzoziemcowi – przy czym należy pamiętać, że nie może być ono niższe niż wynagrodzenie innych pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu porównywalną pracę na porównywalnym stanowisku. Czyli: jeśli pracodawca już zatrudnia Polaka np. przy zbiorze truskawek i płaci mu 15 złotych za godzinę, to np. Ukrainiec musi otrzymać co najmniej taką samą stawkę.
  • Wymiaru czasu pracy – ewentualnie licznie godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu.
  • Rodzaju umowy, jaka zostanie zaproponowana cudzoziemcowi.
  • Oczekiwanego okresu obowiązywania zezwolenia – na przykład 3 miesiące.

Złożenie wniosku jest niestety płatne – kosztuje to 30 złotych i wydatek ten w całości pokrywa pracodawca.

Warto wiedzieć

W oparciu o zezwolenie cudzoziemiec może wykonywać także inne prace u pracodawcy, niekoniecznie tylko te wskazane we wniosku.

Test pracy

W sytuacji, gdy pracodawca planuje zatrudnić cudzoziemca z innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub Ukraina, jest zobowiązany dołączyć do wniosku o zezwolenie wynik testu pracy. Jest to po prostu informacja od starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o rejestry bezrobotnych. Pisząc prościej: starosta informuje, że na rynku nie ma osób gotowych do podjęcia pracy na stanowisku wskazanym przez przedsiębiorcę.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.