Gdy pracownik dorabia na boku

Piotr Kowalczyk
15.11.2023

Według różnych badań dorabia między 30 a 50 proc. pracujących Polaków. Najczęściej powodem jest zbyt niskie wynagrodzenie otrzymywane w podstawowej pracy, co zmusza do poszukania dodatkowych źródeł dochodu. Dla pracodawcy informacja o tym, że pracownik dorabia na boku, może być bardzo interesująca. Sprawdź, jak na to zareagować.

Zaproś pracownika na rozmowę

Przede wszystkim porozmawiaj z pracownikiem i przypomnij mu, że powinien był Cię poinformować o podjęciu dodatkowej pracy czy rozpoczęciu własnej działalności. Jeśli jest to pracownik, na którego bardzo liczysz, widzisz w nim potencjał i wiesz, że ma duży wpływ na funkcjonowanie biznesu, to może warto rozważyć podwyższenie mu wynagrodzenia do takiego poziomu, aby nie musiał już dorabiać na boku?

Upewnij się, że nie zachodzi konflikt interesów

Bardzo ważne jest to, aby nie akceptować żadnych konfliktów interesów, które mogą występować w przypadku zaangażowania się pracownika w różne projekty. Niedopuszczalne jest, aby pracownik dorabiał w konkurencyjnej firmie czy rozwijał własną działalność przy wykorzystaniu firmowych narzędzi, bazy klientów, procedur sprzedażowych etc.

Uważnie obserwuj pracownika dorabiającego na boku

Jeśli nie widzisz problemu w tym, aby pracownik dorabiał sobie czy to w innej firmie, czy w ramach własnej działalności, to przynajmniej dopilnuj, aby dodatkowe zajęcie nie rzutowało na zaangażowanie pracownika. Jeśli zauważysz, że pracownik wyraźnie obniżył loty, spóźnia się, jest przemęczony, popełnia coraz więcej błędów, to nie obejdzie się bez rozmowy dyscyplinarnej i postawienia ultimatum: albo pracownik się „ogarnie”, albo będzie musiał wybrać, która praca jest dla niego ważniejsza.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie