Czy można płacić mniej pracownikowi na zastępstwie?

Krzysztof Jagielski
25.09.2023

Umowa na zastępstwo to bardzo popularne rozwiązanie, stosowane zarówno w przedsiębiorstwach prywatnych, jak i w urzędach czy firmach państwowych. Wykorzystuje się je w sytuacji, gdy pracownik etatowy będzie nieobecny w pracy przez dłuższy czas, np. z powodu urodzenia dziecka. Wówczas można go zastąpić inną osobą, zawierając z nią odrębny stosunek pracy, czyli umowę terminową. Pracodawcy często zastanawiają się, czy prawo dopuszcza wypłacanie niższego wynagrodzenia pracownikowi na zastępstwie. Wyjaśniamy to w naszym poradniku.

Nie ma przeciwwskazań, ale tylko pod pewnymi warunkami

Konkretna odpowiedź na tytułowe pytanie brzmi: tak, pracodawca może zaoferować niższe wynagrodzenie pracownikowi zatrudnionemu na umowie o zastępstwo. Warunkiem jest to, że niższa stawka nie jest motywowana uprzedzeniami czy nierównym traktowaniem pracowników.

Niższe wynagrodzenie będzie dopuszczalne, jeśli:

  • Pracownik na zastępstwie świadczy pracę w krótszym wymiarze czasu;
  • Pracownik ma niższe kwalifikacje i wymaga np. stałej pomocy ze strony innych osób zatrudnionych w zakładzie;
  • Pracownik ma mniejsze doświadczenie zawodowe, a istotnym elementem wynagrodzenia są różnego rodzaju dodatki stażowe;
  • Niższe wynagrodzenie zostało ustalone między stronami i zaakceptowane przez pracownika;

Pamiętajmy natomiast, że jeśli pracownik na zastępstwo ma podobne kwalifikacje i będzie wykonywać jednakową pracę (w rozumieniu wymiaru godzinowego, zakresu obowiązków i wartości pracy), to musi otrzymać jednakowe wynagrodzenie jak osoba, którą zastępuje.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie