Zawieszenie i likwidacja firmy – o czym musisz pamiętać?

Krzysztof Jagielski
08.06.2015

Biznes jest tylko biznesem – czasami się udaje, w przypadku wielu osób wyszło zupełnie inaczej. Jeszcze kilka lat temu jedynym sposobem na uchronienie się przed skutkami złej koniunktury było zamknięcie działalności gospodarczej. Obecnie bardziej opłacalne może być jej zawieszenie. Trzeba jednak pamiętać o przepisach, które określają m.in. maksymalny okres zawieszenia.

Zawieszenie działalności gospodarczej – o czym musisz pamiętać?

Przejściowe problemy finansowe bywają bardzo trudne do pokonania, szczególnie pod normalnym obciążeniem podatkowym. Dlatego przedsiębiorca, który znalazł się na krawędzi, ma możliwość zawieszenia swojej działalności. Minimalny okres wynosi 30 dni (w lutym mniej, co zrozumiałe) a maksymalny 24 miesiące. Osoby, które zawieszają działalność w związku z opieką nad dzieckiem, mogą zrobić to na 3 lata, a w przypadku opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym, nawet na 6 lat.

Zawieszenia działalności gospodarczej może dokonać wyłącznie przedsiębiorca, który nie zatrudnia innych pracowników na podstawie umów o pracę. Jeśli natomiast chodzi o spółkę cywilną, to zawieszenia muszą dokonać wszyscy jej wspólnicy.

Gdzie można dokonać zawieszenia działalności gospodarczej?

Przedsiębiorca o chęci zawieszenia działalności musi poinformować Centralną Ewidencję Informacji o Działalności Gospodarczej. Wchodząc do jej internetowego panelu wypełniamy formularz CeiDG-1 (możemy to też zrobić w urzędzie gminy). W przypadku spółki zamiar zawieszenia należy zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Co ważne, przedsiębiorca zawieszający działalność nie musi zgłaszać się do ZUS. Zakład zostanie o tym poinformowany przez CEiDG ub KRS. To bardzo ważne, ponieważ przywilejem zawieszenia jest fakt, że właściciel firmy nie musi opłacać składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Nie musi również składać dokumentów rozliczeniowych.

Jeśli natomiast mamy do czynienia ze spółką, to z wnioskiem o zawieszenie naliczania składek muszą się zwrócić do ZUS wszyscy jej członkowie.

Plusy zawieszenia działalności gospodarczej

Oczywiście przedsiębiorca, który zdecydował się zawiesić działalność, nie może we wskazanym okresie osiągać z niej bieżących przychodów. Nie może także wykonywać jakiejkolwiek działalności pozarolniczej. Ma natomiast prawo do wykonywania wszelkich czynności mających mu zapewnić źródło przychodów (np. zatrudnić się na etat). Przedsiębiorca może również przyjmować należności sprzed momentu zawieszenia i ma obowiązek uregulować wszystkie zobowiązania. Może także zbywać środki trwałe będące majątkiem firmy i osiągać przychody finansowe z działalności, ale pasywne – czyli np. odsetki z lokat firmowych. Co ważne, „zawieszony” przedsiębiorca może być również celem kontroli skarbowej.

Jak wspomnieliśmy przedsiębiorca w okresie zawieszenia nie musi opłacać składek ZUS. Należy jednak pamiętać o tym, że w takiej sytuacji czeka go znaczne uszczuplenie sumy składek, na podstawie której obliczana jest wysokość przyszłej emerytury. Dlatego niektórzy właściciele decydują się mimo wszystko nadal opłacać składki.

Faktem jest, że przedsiębiorcy zawieszającemu działalność dużo łatwiej jest wrócić do biznesu niż temu, który firmę ostatecznie zamknął. W chwili wznowienia nie trzeba bowiem przechodzić na nowo wszystkich procedur. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zmieniły się okoliczności naliczania składek dla ZUS (np. przedsiębiorca w międzyczasie został zatrudniony na podstawie umowy o pracę).

Likwidacja działalności gospodarczej – nie tak łatwo, jak mogłoby się wydawać

Likwidacja działalności gospodarczej to ostateczny krok, na który decydują się właściciele niewidzący już szansy na uratowanie swojego biznesu, wyjeżdżający z kraju lub podejmujący pracę zarobkową. Wszystkie formalności załatwiamy z poziomu formularza CeiDG-1 i wskazanie, że chodzi nam o wykreślenie wpisu. Należy pamiętać, że przedsiębiorca ma na to 7 dni od momentu faktycznego zaprzestania działalności.

Na tym jednak obowiązki właściciela się nie kończą. Musi on bowiem złożyć wizytę z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i wyrejestrować się z listy płatników składek. W przypadku jednoosobowej działalności wystarczy złożenie formularza ZUS ZWUA. Ten sam formularz należy złożyć osobno dla każdej osoby, którą firma zatrudniała.

Najwięcej komplikacji czeka przedsiębiorców, którzy byli zgłoszeni w Urzędzie Skarbowym jako czynni płatnicy VAT. W ich przypadku konieczne będzie sporządzenie wyceny składników majątku oraz wykonanie spisu z natury. Pisząc w dużym skrócie jest to niezbędne do rozliczenia się z fiskusem i wyliczenia podatku pozostałego do zapłaty. Jeśli przedsiębiorca kupował jakieś elementy majątku firmy i odliczał od nich podatek VAT, będzie zobowiązany do zwrotu jego części. W praktyce firma i tak zleca to biuru księgowemu.

Pamiętajmy też, że zlikwidowanie działalności gospodarczej nie zwalnia byłego już przedsiębiorcy z obowiązku przechowywania dokumentacji firmowej w okresie 5 lat, licząc od końca roku, w którym dany dokument został sporządzony. Dotyczy to wszelkich faktur, rachunków, potwierdzeń zapłaty i wydruków z KPiR.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.