Zawiesiłeś działalność gospodarczą? Możesz zarejestrować się jako bezrobotny

Krzysztof Jagielski
21.06.2018

Nie każdy przedsiębiorca zdaje sobie sprawę, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej przysługuje mu prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych. Wymaga to oczywiście zarejestrowania się w urzędzie pracy, ale nie tylko. Takie rozwiązanie jest bardzo korzystne dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą podjąć zatrudnienia – dzięki temu będą otrzymywać skromne, ale stałe środki.

Kto może zostać bezrobotnym w okresie zawieszenia działalności?

Ten przywilej dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy spełnią (łącznie) dwa warunki. Pierwszy z nich wiąże się z brakiem propozycji podjęcia pracy, także w formie stażu, a także brakiem możliwości skorzystania ze szkoleń, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego lub robót publicznych.

Drugi warunek dotyczy obowiązku opłacania składek społecznych oraz składki na Fundusz Pracy przez okres 18 miesięcy poprzedzających moment rejestracji jako osoba bezrobotna – minimum musi to być 365 dni.

Jeśli spełniasz te warunki, to zaraz po zawieszeniu działalności możesz zarejestrować się w pośredniaku. Prawo do otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych nabywasz po 90 dniach od rejestracji.

Ważne!

Zasiłek nie będzie przysługiwać przedsiębiorcom, którzy opłacali składki na ZUS na preferencyjnych zasadach (tzw. mały ZUS).

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych i jak długo jest wypłacany?

Wszystko zależy od Twojego stażu pracy. Jeśli pracowałeś krócej niż 5 lat, to przez pierwsze 90 dni wysokość zasiłku wyniesie 664,90 zł, a później 522,10 zł. Osoby mające od 5 do 20 lat stażu pracy otrzymają odpowiednio 831,10 zł i 652,60 zł, a pracujące powyżej 20 lat 997,40 zł i 783,20 zł.

Zasiłek może być wypłacany przez 180 lub 365 dni. Ten dłuższy okres dotyczy wyłącznie osób, które:

  • zamieszkują na terenie powiatu ze stopą bezrobocia przekraczającą 150% przeciętnej stopy dla kraju,
  • ukończyły 50. rok życia i mają minimum 20 lat stażu pracy,
  • mają na utrzymaniu dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek jest osobą bezrobotną,
  • samotnie wychowują dziecko do 15. roku życia.

Trzeba spełnić przynajmniej jeden z tych warunków. W pozostałych przypadkach zasiłek jest przyznawany tylko na 180 dni.

Jest jeszcze jedna korzyść wynikająca z zarejestrowania się jako osoba bezrobotna. To gwarancja dostępu do bezpłatnej, państwowej opieki medycznej. Dodatkowo urząd pracy opłaca za bezrobotnego składki emerytalno-rentowe.

Dla wielu przedsiębiorców zarejestrowanie się w pośredniaku w okresie zawieszenia działalności jest ujmą na honorze. Nie warto jednak tak do tego podchodzić. Skoro masz prawo do konkretnych świadczeń, to dlaczego z nich nie skorzystać?

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.