Zatrudnienie młodocianego pracownika – o czym trzeba pamiętać?

Wiele firm w okresie wakacyjnym decyduje się na zatrudnienie pracowników, którzy nie ukończyli jeszcze 18. roku życia. Warto jednak wiedzieć, że prawo w sposób szczególny chroni takie osoby. W Polsce obowiązują konkretne przepisy narzucające przedsiębiorcy sposób zatrudnienia młodocianego. O tych wymaganiach przeczytasz w naszym artykule.

Młodociany pracownik – czyli kto?

Kodeks Pracy jasno określa, że mianem młodocianego pracownika określamy osobę, która ukończyła 16. rok życia, ale nie ma jeszcze 18 lat. Zatrudnianie pracowników młodszych niż szesnastoletni jest zabronione, poza nielicznymi wyjątkami.

Osoba młodsza może zostać zatrudniona jedynie w firmie, która prowadzi działalność artystyczną, reklamową lub kulturalną, a zakres powierzonych obowiązków nie będzie kolidować z realizacją obowiązku szkolnego.

Pamiętaj

Tak młody pracownik musi również uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych oraz zaświadczenie od inspektora pracy o możliwości podjęcia pracy zarobkowej.

Aby móc zatrudnić osobę młodocianą musi ona mieć ukończoną co najmniej szkołę gimnazjalną lub podstawową (po reformie systemu edukacji). Niezbędne jest także posiadanie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy zarobkowej.

Jeśli pracodawca zatrudnia młodocianego celem przygotowania go do zawodu, to musi zawrzeć z nim stosowną umowę w momencie przyjęcia ucznia do zasadniczej szkoły zawodowej lub w innym terminie, jeśli osoba ta nie uczęszcza do szkoły zawodowej. Umowa jest zawierana na okres od 3 do 6 miesięcy.

Ważne!

Zatrudniając tak młodą osobę jesteś zobligowany do prowadzenia rejestru młodocianych pracowników. Ten dokument może zostać skontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy.

Warunki zatrudnienia osoby młodocianej

Pracownik, który nie ukończył jeszcze 16. roku życia, nie może wykonywać pracy dłużej niż 6 godzin dziennie. W przypadku młodocianych między 16. a 18. rokiem życia limit ten wynosi już 8 godzin.

Warto wiedzieć

Jednocześnie Kodeks Pracy zabraniania zatrudniania osób młodocianych na zmianach nocnych, czyli między 22 a 6 rano.

Oczywiście w przypadku zatrudnienia osoby młodocianej na podstawie umowy o pracę niezbędne jest zgłoszenie pracownika do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. Na dopełnienie tego obowiązku przedsiębiorca ma 7 dni od momentu podpisania umowy.

Z kolei składka na Fundusz Pracy jest obligatoryjna dopiero w sytuacji, gdy pracownik otrzymuje pensję w wysokości ponad 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Porada: Sprawdź jak skutecznie reklamować firmę... tutaj →
szczegółowy plan działań

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Dyskusja

Poradniki dla firm1
Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.