Rodzaje spółek w Polsce

Antoni Kwapisz
22.04.2020

W Polsce każda spółka funkcjonuje jako forma organizacyjno-prawna, kontrolowana i opisywana przez Kodeks cywilny. W dużym uproszczeniu – nazwać w ten sposób możemy każdy rodzaj działalności, który wiąże zarówno osoby fizyczne, jak i prawne. Jej powstanie opiera się na umowie lub statucie, a cel uzależniony jest od m.in. obranej charakterystyki i podejmowanych działań. Co ciekawe, w naszym kraju istnieje kilka rodzajów spółek - część z nich przedstawiamy w poniższym materiale.

Spółka cywilna i spółka jawna

Najpopularniejszą i najłatwiej dookreślaną spółką na rynku polskim jest tzw. spółka cywilna. Jej prosta forma i brak osobowości prawnej powoduje, że założyć ją może zarówno osoba fizyczna, jak i podmioty gospodarcze.

W spółce cywilnej, każda ze stron, może wnieść swój własny kapitał, umiejętności, pomysły, rozwiązania i własną pracę. Podział wkładu jest różny, ale najczęściej niesie on podobną wartość dla obu, zainteresowanych stron. Co ważne – za zobowiązania wszyscy wspólnicy odpowiadają w jednakowym stopniu - najczęściej również swoim prywatnym majątkiem.

Spółka cywilna jest oczywiście regulowana Kodeksem cywilnym – z dokładnym wskazaniem na artykuły 860- 875. Aby ją założyć konieczny jest wpis do ewidencji działalności gospodarczej w swoim urzędzie miasta lub gminy. Co ważne – wpisu tego dokonać muszą wszystkie zainteresowane strony, wybierając dowolną formą opodatkowania. Więcej o zakładaniu spółek dowiesz się na www.spolka.org.

Spółka jawna w swoim charakterze przypomina w znacznym stopniu swoją poprzedniczkę. Również nie posiada formy prawnej, a tworząca ją niewielka grupa posiada tzw. wkład własny.

Jawną spółkę reguluje Kodeks spółek handlowych (a nie Kodeks cywilny), a forma umowy musi mieć charaktery pisemny, pod rygorem ewentualnej nieważności.

Spółka z o.o.

Drugą pod względem popularności i powszechności jak spółka kapitałowa, określona mianem „z o.o.”.

Utworzyć ją może zarówno jeden podmiot, jak i kilka podmiotów gospodarczych. Jej dokładny zakres działań określa Kodeks spółek handlowych.

Podstawową różnicą, w porównaniu do spółek cywilnych i jawnych jest fakt, iż za zobowiązania spółek nie odpowiadają jej współczłonkowie. W przypadku egzekucji wierzyciel może pobrać jedynie należność z majątku spółki, który określony jest wysokością jej kapitału zakładowego.

Umowa pomiędzy wspólnikami podpisywana jest w formie aktu notarialnego, co wiąże się z wyższymi kosztami niż w przypadku spółek powyższych. Według obecnych przepisów, wymogiem do wpisania spółki do Krajowego Rejestru Sądowego jest konieczność posiadania kapitału nie mniejszego niż 5 000 złotych.

Spółka z o.o. jest klasyfikowana jest prawna, co wiąże się z koniecznością prowadzenia tzw. pełnej księgowości. Ze względu na złożoną strukturę (m.in. istnienie zarządu) spółkami z o.o. nazywamy najczęściej duże i średnie przedsiębiorstwa.

Spółka partnerska

Spółka partnerska uchodzi za jedną z oryginalniejszych w przedstawionym zestawieniu. Po pierwsze – służy do wykonywania tzw. wolnych zawodów. Po drugie – zakładana jest najczęściej przez osoby fizyczne, nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej. Jej dokładny zakres i przepisy opisuje Kodeks spółek handlowych. Po trzecie – w nazwie spółki musi znajdować się nazwisko przynajmniej jednego ze wspólników (np. Kowalski i partnerzy). I po czwarte, ostatnie – spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej, a wspólnicy mają tzw. zbiorową odpowiedzialność. Oznacza to, że każdy z nich odpowiada całym swoim majątkiem ze wszelkie zobowiązania spółki. Co ważne, obejmuje to również wszelkie bankowe i pozabankowe zapożyczenia.

Oprócz powyższych, w Polsce istnieje również np. spółka komandytowa (o zróżnicowanym kapitale zainteresowanych jednostek) i akcyjna (będącą niezwykle złożonym rodzajem, z decydującym i reprezentatywnym zarządem).

Artykuł partnera

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.