Prawa i obowiązki przedsiębiorcy zawieszającego działalność

Mariusz Siwko
01.07.2024

Zawieszenie działalności gospodarczej to interesujący wybór dla przedsiębiorców, którzy z różnych powodów decydują się na tymczasowe zaprzestanie prowadzenia biznesu, ale nie chcą z niego – póki co – całkowicie rezygnować. Może to być spowodowane np. zastojem w branży czy problemami zdrowotnymi. Zgodnie z przepisami, w okresie zawieszenia przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej ani osiągać bieżących przychodów z tej działalności. Wciąż natomiast posiada określone prawa i obowiązki, które wymieniamy w naszym poradniku.

Prawa przedsiębiorcy w okresie zawieszenia

Przedsiębiorca może podejmować wszelkie niezbędne działania, aby zabezpieczyć źródło swoich przyszłych przychodów. Dotyczy to również rozwiązywania wcześniej zawartych umów.

Przedsiębiorca ma prawo przyjmować należności oraz obowiązek regulować zobowiązania, które powstały przed zawieszeniem działalności.

Prawem przedsiębiorcy jest sprzedanie własnych środków trwałych i wyposażenia.

Zawieszający działalność nie musi opłacać zaliczek na poczet podatku dochodowego ani składać pliku JPK_V7.

W okresie zawieszenia nie opłaca się składek ZUS, jednak po 30 dniach od zapłaty ostatniej składki na ubezpieczenie zdrowotne traci się prawo do świadczeń zdrowotnych. Okres zawieszenia nie jest również liczony do stażu pracy uprawniającego do otrzymania emerytury.

Ponadto przedsiębiorca może powołać lub odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Obowiązki przedsiębiorcy

Pomimo zawieszenia działalności przedsiębiorca musi prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencjonując wszystkie zdarzenia gospodarcze, takie jak ponoszone opłaty, rachunki czy raty leasingu.

Przedsiębiorca ma obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, podatkowych i administracyjnych związanych z działalnością przed zawieszeniem.

Zgłoś swój pomysł na artykuł

Więcej w tym dziale Zobacz wszystkie